Službeni internet portal Varaždinska županija

Projekti

Projekt "Integracija osoba s posebnim potrebama u radni proces u Varaždinskoj županiji Zaštitna radionica"

 • Cilj:
  Projekt je namijenjen osobama s posebnim potrebama s ciljem integracije osoba s posebnim potrebama u radni proces kroz različite radionice u kojima će radni proces biti prilagođen radnoj sposobnosti ove skupine osoba, kao i osiguranje redovite terapijske brige.
 • Opis dokumenta:
  Zaštitna radionica namijenjena je nezaposlenima, punoljetnim osobama koje zbog tjelesnih ili mentalnih oštećenja, te socijalizacijskih poteškoća nisu uključene u radnu ili terapijsku sredinu, žive sa svojim obiteljima lošijih socio-ekonomskih prilika. U cilju zapošljavanja osoba, predviđene su tri radionice za 50 korisnika. Trenutno je zaposleno 15 osoba sa invaliditetom i ostalim faktorima otežane zapošlivosti. Zaštitna radionica osnovana je pri Srednjoj strukovnoj školi u Varaždinu, trenutno 6 osoba radi poslove pakiranja ženskih čarapa po sistemu "PANTYVAC", 5 osoba radi na pomoćnim poslovima u obradi kože i tekstila, te 4 radnih terapeuta brine o zaposlenima.
 • Vrijednost projekta:
  Procijenjena vrijednost investicije, uključujuči i opremu 1,000.000,00 kn, bez PDV-a. Prošle godine Varaždinska županija uložila je u projekt 150.000,00 kuna.
 • Trajanje projekta:
  Projekt je višegodišnji i programom rada Poglavarstva produžuje se za svaku narednu godinu
 • Trenutni status:
  Zaštitna radionica je započela sa radom 13.12.2006. godine.
 • Izvori financiranja:
  Financiranje se trenutno realizira kroz prodaju proizvoda za konkretne kupce.
 • Datum početka:
  2006/2007.

Dogradnja zgrade kirurgije za smještaj centralnog hitnog medicinskog prijema u Općoj bolnici Varaždin

 • Cilj:
  Dogradnjom kirurgije u OB Varaždin omogućio bi se smještaj svih kirurških grana na jednom mjestu, što bi poboljšalo zdravstvenu zaštitu, te racionalizaciju troškova
 • Opis dokumenta:
  Dogradnja zgrade kirurgije za smještaj centralnog hitnog medicinskog prijema i preseljenje otorinolaringologije i urologije u svrhu objedinjavanja kirurških djelatnosti u Općoj bolnici Varaždin. Dogradit će se 8.919 m2 novog prostora i adaptirati 3.200 m2 postojećeg prostora
 • Vrijednost projekta:
  Procijenjena vrijednost investicije, uključujući i opremu 200.000.000,00 kn.
 • Trajanje projekta:
  Projekt je višegodišnji.
 • Trenutni status:
  Ishođena je sva potrebna dokumentacija za početak gradnje.
 • Izvori financiranja:
  Zatvara se financijska konstrukcija.
 • Datum početka:
  2007.

Objedinjena nabava za zdravstvene ustanove

 • Cilj:
  Objedinjenom nabavom živežnih namirnica i ostalog potrošnog materijala želi se postići veća kvaliteta uz smanjene troškove
 • Opis projekta:
  S obzirom na četiri bolnice, Zavod za javno zdravstvo i Dom zdravlja Varaždinske županije, došlo se do zaključka da se troše ogromne količine živežnih namirnica standardne kvalitete, kao i istovrsnog potrošnog materijala, a koji zdravstvene ustanove kupuju individualno od različitih dobavljača.
 • Vrijednost projekta:
  Postižu se uštede ovisno od vrste nabave od 5-25%
 • Trajanje projekta:
  Višegodišnje.
 • Trenutni status:
  U tijeku je realizacija sklopljenih ugovora u II. polovici 2006. godine, a koja se nastavlja i u 2007. godini, vrše se pripreme za novu javnu nabavu.
 • Izvori financiranja:
  Sredstva za redovno poslovanje zdravstvenih ustanova.
 • Datum početka:
  2007.

Nova zgrada hitne medicinske pomoći i Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije

 • Cilj:
  Poboljšati uvjete smještaja izvanbolničke hitne medicinske pomoći u okviru Doma zdravlja Varaždinske županije i Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije
 • Opis projekta:
  Rekonstrukcija stare zgrade Djelatnosti za otorinolaringologiju, bruto površine 1.120 m2 za potrebe smještaja izvanbolničke hitne medicinske pomoći i Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije u odnosu 50:50 građevinske površine.
 • Vrijednost projekta:
  6.200.000,00 kn.
 • Trajanje projekta:
  Završen.
 • Trenutni status:
 • Izvori financiranja:
  Decentralizirana sredstva i vlastita sredstva Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije.
 • Datum početka:
  Završeno u 2006., useljeno u 2007. godini.

Elektronsko naručivanje bolesnika na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu

 • Cilj:
  Smanjenje liste čekanja na specijalističko-konzilijarne preglede i dijagnostičko-terapeutske zahvate u Općoj bolnici Varaždin i ostalim bolnicama Varaždinske županije.
 • Opis projekta:
  Svaki liječnik opće (obiteljske) medicine pedijatar ili ginekolog iz ambulante primarnog kontakta elektronskim putem može naručiti pacijenta za bilo koji pregled specijaliste ili terapeutski zahvat u Općoj bolnici Varaždin i ostalim bolnicama u Varaždinskoj županiji.
 • Vrijednost projekta:
  200.000,00 kuna
 • Trajanje projekta:
  Višegodišnje.
 • Trenutni status:
  Realizacija u tijeku.
 • Izvori financiranja:
  Proračun Varaždinske županije.
 • Datum početka:
  2006. s nastavkom u 2007. godini.

Tretman bolničkog rublja

 • Cilj:
  Određenim zahvatima u sustavu tretmana bolničkog rublja u stacionarnim zdravstvenim ustanova i u Domu za starije i nemoćne osobe postići što bolje rezultate i racionalizirati troškove
 • Opis projekta:
  Racionalizacija troškova tretmana bolničkog rublja.
 • Vrijednost projekta:
  150.000,00 kn.
 • Trajanje projekta:
  Višegodišnje.
 • Trenutni status:
  Realizacija u tijeku.
 • Izvori financiranja:
  Proračun Varaždinske županije.
 • Datum početka:
  2006. i nastavak u 2007. godini

Projekt "Zdrava županija"

 • Cilj:
  Postići optimalno zdravlje i ekološke uvjete za življenje za sve stanovnike Varaždinske županije.
 • Opis projekta:
  Brzom procjenom zdravstvenog stanja, određivanjem prioriteta i na osnovu njih brzim intervencijama postići minimalne rizike za štetnost na zdravlje za sve stanovnike Varaždinske županije.
 • Vrijednost projekta:
  32.000,00 kn. - edukacija projektnih timova. Realizacija intervencije financira se iz drugih izvora namijenjenih za pojedine segmente u zdravstvenoj zaštiti ili komunalnoj infrastrukturi.
 • Trajanje projekta:
  10 godišnji.
 • Trenutni status:
  Realizacija u tijeku.
 • Izvori financiranja:
  Proračun Varaždinske županije.
 • Datum početka:
  2000. g., nastavak u 2007. godini.

Sanacija Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin

 • Cilj:
  Sanacijom bi se otklonili nedostaci na građevini zbog prokišnjavanja, te bi se spriječilo daljnje propadanje ustanove, a korisnicima omogućio kvalitetniji smještaj
 • Opis projekta:
  Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin osnovan je prije 26 godina, te zbog prokišnjavanja treba potpuna sanacija postojećeg krova i uvala, ravnih rovova građevine, poluotvorenih terasa-balkona i sanacija fasade i fasadnih stijena. Prošle godine prišlo se sanaciji i adaptaciji I faze Doma i to:
  - sanacija kosog i dijela ravnog krova i cjeline,
  - sanacija krovnog ostakljenja i ostakljenih bravarskih stijena.
 • Vrijednost projekta:
  Procijenjena vrijednost cjelokupne investicije 7.016.000,00 kn.
  U 2006. godini osigurani su i ostvareni radovi u iznosu od 1.800.000,00 kn.
 • Trajanje projekta:
  Projekt je višegodišnji i produžuje se zavisno od osiguranih sredstava u državnom proračunu
 • Trenutni status:
  Priprema za realizaciju II faze sanacije Doma i to sanacija svih balkona i manjih ravnih krovova po etažama, te toplinska fasada, u vrijednosti od 3.500.000,00 kn.
 • Izvori financiranja:
  Proračun Županije, odnosno decentralizirana sredstva
 • Datum početka:
  2007.

Dobrovoljno testiranje na droge kod srednjoškolaca u Varaždinskoj županiji

 • Cilj:
  Osnovni cilj provedbe dobrovoljnog testiranja je smanjenje ponude i potražnje droga, što uključuje mjere prevencije ovisnosti, ranog otkrivanja konzumenta droga i što ranija intervencija, pružanje pomoći mladim skupinama eksperimentatora i da eksperimentiranje ne prerasta u ovisnost.
 • Opis projekta:
  Testiranje na droge, kao dio preventivnih programa suzbijanja sredstava ovisnosti u Varaždinskoj županiji, ima prije svega psihološki učinak kod mladih. Preventivne aktivnosti usmjerene su na osobu, jer sama spoznaja o mogućnosti testiranja i eventualnim posljedicama će odvratiti određeni broj mladih od eksperimentiranja s drogama. Testiranje je dobrovoljno i provodi se u suradnji sa roditeljima, učenicima, odgojno-obrazovnim ustanovama, lokalne zajednice i općenito šire zajednice. Osobito se vodi računa o poštivanju načela privatnosti učenika, a samo testiranje provodi tim školske medicine. Ove školske godine nastavlja se sa dobrovoljnim testiranjem u svim srednjim školama Varaždinske županije.
 • Vrijednost projekta:
  Procijenjena vrijednost 100.000,00 kn (uglavnom samo za nabavu test pločica).
 • Trajanje projekta:
  Projekt je višegodišnji, kontinuirano se provodi i ove školeske godine u svim srednjim školama uz prethodnu suglasnost roditelja i učenika.
 • Trenutni status:
  U tijeku je provedba testiranja na tri vrste Droga (THC, extazy i amfitamini)
 • Izvori financiranja:
  Varaždinska županija
 • Datum početka:
  2006/7. g.

Program pomoći starijim osobama na području Varaždinske županije

 • Cilj:
  Osnovni cilj provedbe Programa je briga i skrb starijim osobama u ruralnim sredinama koje se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi i nesposobne su za samostalan život, te zbog izrazitih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe.
 • Opis projekta:
  Program pomoći starijim osobama provodi preko Društva crvenog križa Varaždinske županije. Program provodi medicinska sestra s ciljem pružanja raznih oblika pomoći osobama treće životne dobi, koji žive u izrazito složenim uvjetima u domaćinstvima koje su vrlo često izolirane. Najčešći oblici pomoći su pratnja do liječnika, podizanje recepata, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, pomoć u rješavanju statusa i prava…
 • Vrijednost projekta:
  Procijenjena vrijednost troškova Programa: 140.000,00 kn godišnje
 • Trajanje projekta:
  Projekt je višegodišnji, provodi se kontinuirano.
 • Trenutni status:
  U tijeku je provedba.
 • Izvori financiranja:
  Varaždinska županija
 • Datum početka:
  2007. g.

Projekt Dnevnog centra za starije osobe

 • Cilj:
  Osnovni cilj provedbe Projekta je izvaninstitucijalna briga i skrb starijih osoba, na način da bi starije osobe i dalje živjele u svojim primarnim obiteljima.
 • Opis projekta:
  Projekt Dnevni Centar za starije osobe radio bi u okviru ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin. Projekt je nastao sa ciljem pružanja novih oblika skrbi stanovništvu starije životne. Podići će se kvaliteta života starijim osobama kojima treba tuđa pomoć i njega, i koje ne mogu ostajati same kod kuće za vrijeme odsutnosti članova obitelji. Dnevni centar namijenjen je pokretnim i teže pokretnim osobama koje u svom domu ne mogu podmiriti osnovne životne potrebe tijekom cijelog dana. Uz socijalno-zdravstvenu skrb, korisnici bi bili povjereni i na čuvanje tijekom dana.
 • Vrijednost projekta:
  U tijeku je izrada troškovnika
 • Trajanje projekta:
  Projekt je višegodišnji, provoditi će se kontinuirano.
 • Trenutni status:
  Provedba je u tijeku.
 • Izvori financiranja:
  Varaždinska županija
 • Datum početka:
  2007. g.

Briga o Romima

 • Cilj:
  Osnovni cilj provedbe Projekta je poboljšanje socijalnih, zdravstvenih, odgojno-obrazovnih i komunalnih prilika Roma na području Varaždinske županije.
 • Opis projekta:
  U šest naselja (Strmec, Ludbreg, Sv. Ðurđ, Karlovac Ludbreški, Ludbreški Vinogradi i Varaždin) na području Varaždinske županije živi oko 700 Roma kojima županija i izvan zakonskih obveza nastoji poboljšati život. Prva je u Hrvatskoj osnovala posebno Povjerenstvo za Rome koje se bavi svim segmentima života. Izrađen je Županijski program aktivnosti i mjera za unapređenje stanja prostora i okoliša lokacija naseljenih Romima a napravljen je Program zdravstvene zaštite. Tijekom 2007. godine komunalno se počinje opremati najveće romsko naselje - Strmec. Županija je 2005. godine uredila PŠ u Strmcu koju pohađaju mali Romi, a plaća im prijevoz do škole i topli obrok. Svi Romi-srednjoškolci imaju besplatan prijevoz i školske knjige.
 • Vrijednost projekta:
  U tijeku je izrada troškovnika za komunalnu infrastrukturu.
 • Trajanje projekta:
  Projekt je višegodišnji, provoditi će se kontinuirano.
 • Trenutni status:
  U tijeku je provedba.
 • Izvori financiranja:
  Državni proračun i Varaždinska županija
 • Datum početka:
  2007. g.