Službeni internet portal Varaždinska županija

Dokumenti

Obrazac potvrde – uvjerenja o statusu člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

DATUM OBJAVE: 13.03.2020.

Zahtjev za izdavanje potvrde o bračnome stanju potvrde o uzdržavanju i obrasca E 401

DATUM OBJAVE: 13.03.2020.

Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrda o statusu HRVI iz Domovinskog rata

DATUM OBJAVE: 13.03.2020.

Socijalne usluge - utvrđivanje minimalnih uvjeta pružatelja usluga iz nadležnosti Županije

NADLEŽNOST ŽUPANIJE:

Minimalne uvjete za početak pružanja socijalnih usluga starijim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost, za koje postupak provodi jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležna tijela Županije:

  1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo Varaždinske županije, - donosi rješenje(licenciju)  o ispunjavanju minimalnih uvjeta,
  2.  Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta socijalnih usluga za koje postupak provodi Županija – očevidom utvrđuje činjenično stanje.

Minimalni uvjeti za pružanje usluga uključuju (Pravilnik):

  • Minimalne uvjete prostora i opreme za pružanje usluga,
  • Vrstu te minimalni sadržaj i opseg usluge u odnosu na korisničku skupinu
  • Strukturu i trajanje neposrednog stručnog rada s korisnicima, strukturu i trajanje ostalih poslova te uvjete i minimalni broj stručnih i drugih radnika za pojedinu uslugu.

KONTAKT:

  • UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,, VARAŽDIN, FRANJEVAČKI TRG 7,  telefon: 390 516
  • Obrasci se šalju na adresu: pisarnica@vzz.hr

 

Propisi:

  • Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16)
  • Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN  br. 40/14 i 66/15)