Službeni internet portal Varaždinska županija

Okolišna dozvola

Informacija MZOE-a za izmjenom okolišne dozvole za Ciglanu cerje Tužno

DATUM OBJAVE: 14.05.2019.

Informacija o izmjeni okolišne dozvole za Ivkom d.d.

DATUM OBJAVE: 09.05.2019.