Službeni internet portal Varaždinska županija

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Rješenje u postupku OPUO za Poljoprivredno gospodarstvo Mario Sajko Jalžabet

DATUM OBJAVE: 29.07.2019.