Službeni internet portal Varaždinska županija

Arhiva

Dozvole za gospodarenje otpadom

DATUM OBJAVE: 19.11.2015.
Rješenje o IiD Dozvole - Kontrans d.o.o Rješenje o IiD Dozvole - Varkom d.d. Rješenje o reviziji Dozvole-Ivkom d.d. Ivanec Dozvola za gospodarenje otpadom –Čistoća d.o.o DATUM OBJAVE: 13.09.2018. Dozvola za gospodarenje otpadom – Obrt Prerada plastike Šantek DATUM OBJAVE: 13.09.2018. Dozvola za gospodarenje otpadom – Joning d.o.o. DATUM OBJAVE: 13.09.2018. Rješenje o izmjeni i dopuni Dozvole za lokaciju u Ludbregu – LOTUS 91 d.o.o. Varaždin DATUM OBJAVE: 19.07.2018. Rješenje o izmjeni i dopuni Dozvole za lokaciju u Jalkovcu – LOTUS 91 d.o.o. Varaždin DATUM OBJAVE: 19.07.2018. Rješenje o izmjeni i dopuni Dozvole - C.I.O.S. d.o.o. MBO Varaždin DATUM OBJAVE: 19.07.2018. Dozvola za gospodarenje otpadom – OPG Vrček DATUM OBJAVE: 09.07.2018. Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom za LOTUS 91 d.o.o.-lokacija u Jalkovcu DATUM OBJAVE: 23.01.2018. Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom za LOTUS 91 d.o.o.-lokacija u Ludbregu DATUM OBJAVE: 23.01.2018. Dozvola za gospodarenja otpadom kontrans d.o.o., Babinec DATUM OBJAVE: 15.01.2018. Dozvola za gospodarenje otpadom BT d.o.o. Babinec DATUM OBJAVE: 20.11.2017. Dozvola za Univerzal d.o.o. Varaždin DATUM OBJAVE: 17.11.2017. Dozvola za gospodarenje otpadom VARKOM d.d DATUM OBJAVE: 07.11.2017. Dozvola za gospodarenje otpadom TSCHANHENZ&KRIŽAJ d.o.o DATUM OBJAVE: 07.11.2017. Dozvola za gospodarenje otpadom BIO-GORIVA d.o.o. DATUM OBJAVE: 07.11.2017. Dozvola za gospodarenje otpadom za BT d.o.o. (11 Dozvola) DATUM OBJAVE: 27.12.2016. Dozvola za gospodarenje otpadom za BOMARK-PAK d.o.o. (12 Dozvola) DATUM OBJAVE: 27.12.2016. Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom za BABIĆ d.o.o. DATUM OBJAVE: 26.10.2016. Dozvola za gospodarenje otpadom za IVKOM d.d. DATUM OBJAVE: 26.08.2016. Rješenje o izmjeni i dopuni Dozvole za TIPOS RESURS j.d.o.o. DATUM OBJAVE: 26.08.2016. Dozvola za gospodarenje otpadom za HRAST EXPORT PUKLAVEC d.o.o. Hrastovljan DATUM OBJAVE: 07.06.2016. Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom za C.I.O.S. MBO d.o.o. Varaždin – URBROJ: 2186/1-05/2-15-22 od 22. prosinca 2015. DATUM OBJAVE: 07.06.2016. Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom za C.I.O.S. MBO d.o.o. Varaždin – URBROJ: 2186/1-05/2-15-26 od 9. svibnja 2016. DATUM OBJAVE: 07.06.2016. Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom za ČISTOĆA d.o.o. Varaždin DATUM OBJAVE: 07.06.2016. RJEŠENJE Dozvola gospodarenja otpadom DATUM OBJAVE: 19.11.2015. Dozvola gospodarenja otpadom LOTUS DATUM OBJAVE: 19.11.2015. Dozvola gospodarenja otpadom BABIĆ DATUM OBJAVE: 19.11.2015. Dozvola gospodarenja otpadom ZAHI METALI DATUM OBJAVE: 19.11.2015. Dozvola TIPOS RESURS j.d.o.o DATUM OBJAVE: 06.07.2015. Dozvola Čistoća d.o.o. DATUM OBJAVE: 12.05.2015. Dozvola C.I.O.S. MBO DATUM OBJAVE: 06.05.2015. Dozvola VIPLAST d.o.o. DATUM OBJAVE: 24.04.2015. Dozvola STRELA d.o.o. DATUM OBJAVE: 24.04.2015. Dozvola CE-ZA-R d.o.o. DATUM OBJAVE: 24.04.2015. Dozvola FE-METALI d.o.o. Dozvola GUMIIMPEX-GRP d.d. Dozvola LOTUS 91 d.o.o., lokacija Ludbreg Dozvola MA-PLAST zajednički obrt za izradu mljevene plastike Dozvola METALSKA INDUSTRIJA d.d. Dozvola PLATA PROMET j.d.o.o. Dozvola UNIVERZAL d.o.o.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš

DATUM OBJAVE: 04.03.2015.
Rješenje za zahvat Uređenje lateralnog kanala u Općini Maruševec Elaborat zaštite okoliša za zahvat Uređenje lateralnog kanala odvodnje naselja Biljevec i Jurketinec Elaborat zaštite okoliša za zahvat Uređenje potoka Bistrica Rješenje u postupku OPUO za zahvat Uređenje potoka Bistrica u Prigorcu DATUM OBJAVE: 16.01.2019. Postupak OPUO za uređenje lateralnog kanala odvodnje naselja Bikovec, Biljevec i Jurketinec DATUM OBJAVE: 19.12.2018. Postupak OPUO za zahvat Uređenje potoka Bistrica u Prigorcu DATUM OBJAVE: 05.12.2018. Rješenje u OPUO postupku Uređenje potoka Makoišće DATUM OBJAVE: 31.10.2018. Informcija za javnost o zahtjevu Grada Varaždina za postupak OPUO Uređenje pješačko-biciklističke staze uz Plitvicu DATUM OBJAVE: 01.10.2018. Elaborat zaštite okoliša za zahvat uređenje korita i obala Plitvice za izgradnju biciklističko-pješačke staze'' DATUM OBJAVE: 28.09.2018. Elaborat u postupku OPUO za zahvat Uređenje potoka makoišća DATUM OBJAVE: 28.09.2018. OPUO postupak za zahvat ''Uređenje potoka Makoišće u Možđencu i Grani'' DATUM OBJAVE: 26.09.2018. Rješenje u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat ''Uređenje plaže na jezeru Motičnjak'' podnositelja Grad Varaždin DATUM OBJAVE: 20.09.2017. Rješenje za zahvat ''Izgradnja dva peradarnika za uzgoj pilića, uprave i skladišta stelje i sječke te silosa na čkbr. 2715/1 u k.o. Jalžabet'' investitora Poljoprivredno gospodarstvo Mario Sajko, Jalžabet DATUM OBJAVE: 17.08.2017. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Izgradnja dva peradarnika za uzgoj pilića, uprave i skladišta stelje i sječke te silosa na čkbr. 2715/1 u k.o. Jalžabet'' investitora Poljoprivredno gospodarstvo Mario Sajko, Vinogradska 28a, Jalžabet DATUM OBJAVE: 13.07.2017. Rješenje u ponovljenom postupku za zahvat ''Retencija Koruščak na području Grada Novog Marofa'' Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu DATUM OBJAVE: 02.03.2017. Rješenje u ponovljenom postupku za zahvat ''Retencija Kamenica 1 na području Grada Lepoglave'' Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu DATUM OBJAVE: 02.03.2017. ''Dogradnja farme peradi, izgradnja spremišta i natkrivanje odlagališta za gnoj'' investitora Poljoprivredno gospodarstvo Magdalenić Mario, Šemovec DATUM OBJAVE: 29.12.2016. Rješenje za zahvat ''Izgradnja farme peradi i spremišta u Zamlaki'' investitora OPG Valentina Žnidarić, Trnovec DATUM OBJAVE: 23.12.2016. Rješenje u postupku OPUO za zahvat ''Retencija Koruščak na području Grada Novog Marofa'' DATUM OBJAVE: 19.12.2016. Rješenje u postupku OPUO za zahvat ''Retencija Kamenica 1 na području Grada Lepoglave'' DATUM OBJAVE: 19.12.2016. Rješenje u postupku OPUO za zahvat ''Retencija Čret na području Općine Bednja'' DATUM OBJAVE: 19.12.2016. R J E Š E N J E 1. Za namjeravani zahvat ''Ublažavanje pokosa odvodnog kanala HE Varaždin od stacionaže 7+781 do 14+715'' nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. DATUM OBJAVE: 02.12.2016. I N F O R M A C I J U o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Dogradnja farme peradi i izgradnja spremišta za poljoprivredne strojeve na čkbr. 1673 u k.o. Šemovec i nadogradnja-natkrivanje odlagališta krutog peradarskog gnoja na čkbr. 1828/2 u k.o. Šemovec'' DATUM OBJAVE: 28.11.2016. I N F O R M A C I J U o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Izgradnja farme peradi i spremišta za poljoprivredne strojeve u Zamlaki na čkbr 2142 i 2143 u k.o. Šemovec'' DATUM OBJAVE: 23.11.2016. Rješenje Za namjeravani zahvat ''Ublažavanje pokosa odvodnog kanala HE Varaždin od stacionaže 7+781 do 14+715'' DATUM OBJAVE: 03.11.2016. I N F O R M A C I J A o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat ''Retencija Koruščak na području Grada Novog Marofa'' DATUM OBJAVE: 10.11.2016. I N F O R M A C I J A o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat ''Retencija Kamenica 1 na području Grada Lepoglave'' DATUM OBJAVE: 10.11.2016. I N F O R M A C I J A o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat ''Retencija Čret na području Općine Bednja'' DATUM OBJAVE: 10.11.2016. Rješenje - Za namjeravani zahvat ''Rekonstrukcija farme za tov junadi i izgradnja gospodarskih objekata za zbrinjavanje gnojovke'' DATUM OBJAVE: 18.11.2015. INFORMACIJU o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Rekonstrukcija farme za tov junadi i izgradnja gospodarskih objekata za zbrinjavanje gnojovke'' DATUM OBJAVE: 12.10.2015. Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za rekonstrukciju farme za tov junadi i izgradnju gospodarskih objekata za zbrinjavanje gnojovke DATUM OBJAVE: 12.10.2015. RJEŠENJE Za namjeravani zahvat ''Izgradnja peradarnika za uzgoj pilića, spremišta poljoprivredne mehanizacije, silosa za hranu i spremnika DATUM OBJAVE: 19.10.2015. I N F O R M A C I J A o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Izgradnja peradarnika za uzgoj pilića, spermišta poljoprivredne mehanizacije, silosa za hranu i spremnika UNP na čkbr. 1348 i 1349 u k.o. Šemovec i spremnika za peradarski gnoj na čkbr. 1333 u k.o. Šemovec'' DATUM OBJAVE: 11.09.2015. Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi PUO za zahvat - Obaloutvrda Drave za zaštitu dalekovodnog stupa DATUM OBJAVE: 16.03.2015. Elaborat zaštite okoliša za zahvat - Obaloutvrda Drave za zaštitu dalekovodnog stupa DATUM OBJAVE: 16.03.2015. Rješenje za zahvat Proširenje postojeće farme pilića – izgradnja peradnjaka, upravne zgrade i spremišta stelje na čkbr. 748 u k.o. Beretinec nositelja zahvata tvrtka BINI d.o.o., Ivana Pergošića 8 iz Varaždina DATUM OBJAVE: 04.03.2015. INFORMACIJU o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Proširenje postojeće farme pilića – izgradnja peradnjaka, upravne zgrade i spremišta stelje'' DATUM OBJAVE: 02.02.2015. Elaborat ocjena PUO Bini d.o.o. DATUM OBJAVE: 02.02.2015.

Okolišna dozvola

DATUM OBJAVE: 03.03.2015.
Nacrt okolišne dozvole za izmjenu i dopunu uvjeta rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Industrija mesa Koka d.d. Varaždin DATUM OBJAVE: 28.06.2018. Izmjena okolišne dozvole Industrija mesa Koka d.d. DATUM OBJAVE: 05.06.2018. Nacrt okolišne dozvole Tvornica stočne hrane Koka d.d. DATUM OBJAVE: 05.06.2018. Informacija o zahtjevu tvrtke MIV d.d. za izmjenom uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša DATUM OBJAVE: 18.05.2018. Odluka s informacijom MZOE-a – uvid u nacrt dozvole DATUM OBJAVE: 07.05.2018. Informacija o zahtjevu tvrtke Vindija d.d. za izmjenom uvjeta okolišne dozvole DATUM OBJAVE: 23.04.2018. Informacija Ministarstva zaštite okoliša za Cerje Tužno DATUM OBJAVE: 22.02.2018. Univerzal d.o.o. Informacija o upućivanju okolišne dozvole na javni uvid DATUM OBJAVE: 29.05.2017. Univerzal d.o.o. Nacrt rješenja okolišne dozvole DATUM OBJAVE: 29.05.2017. Javna rasprava u postupku ishođenja okolišne dozvole za postrojenje Tvornica stočne hrane KOKA d.d. Varaždin DATUM OBJAVE: 09.03.2017. Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za Tvornicu stočne hrane Koka d.d. DATUM OBJAVE: 23.02.2017. INFORMACIJA o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta zaštite okoliša iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša s uvjetima iz NRT za postojeće postrojenje za proizvodnju kamene vune Knauf Insulation d.o.o. iz Novog Marofa DATUM OBJAVE: 15.12.2016. Informacija o javnom uvidu na Nacrt okolišne dozvole za dopunu Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Ciglana Cerje Tužno d.o.o. DATUM OBJAVE: 07.10.2016. Informacije o zahtjevu operatera za izmjenom Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne-dpzvole za postojeće postrojenje Ciglana Cerje Tužno d.o.o. iz Maruševca DATUM OBJAVE: 16.05.2016. Informacija i uvidu u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Građevine za gospodarenje otpadom operatera Univerzal d.o.o. iz Varaždina DATUM OBJAVE: 26.11.2015. Odluka Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Građevine za gospodarenje otpadom operatera Univerzal d.o.o. iz Varaždina DATUM OBJAVE: 26.11.2015. Obavijest o uvidu u dozvolu Univerzal DATUM OBJAVE: 26.11.2015. RJEŠENJE O DOPUNI RJEŠENJA-NACRT Rješenje o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada C.I.O.S MBO DATUM OBJAVE: 23.11.2015. Odluka s informacijama - nacrt okolišne dozvole za dopunu rjšenja C.I.O.S. MBO DATUM OBJAVE: 20.11.2015. INFORMACIJA o zahtjevu operatera za dopunu Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje CIOS MBO d.o.o. DATUM OBJAVE: 02.11.2015. INFORMACIJA o stavljanju Nacrta okolišne dozvole za Odlagalište otpada Jerovec operatera Ivkom d.d. Ivanec na javni uvid DATUM OBJAVE: 12.10.2015. I N F O R M A C I J U o stavljanju Nacrta izmijenjene i dopunjene okolišne dozvole za postojeće postrojenje Ciglana Cerje Tužno d.o.o. iz Maruševca na javni uvid DATUM OBJAVE: 17.06.2015. INFORMACIJA o stavljanju Nacrta okolišne dozvole za postojeće postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada Varaždin, operatera C.I.O.S. MBO d.o.o. iz Varaždina na javni uvid DATUM OBJAVE: 03.03.2015. Informacija o promjeni operatera za postrojenje za MBO obradu otpada u postupku ishođenja okolišne dozvole DATUM OBJAVE: 09.02.2015. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI provedenoj u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje za industriju mesa Koka d.d. IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Industrija mesa Varaždin, operatera Koka d.d. Varaždin OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje Univerzal d.o.o. – Građevina za gospodarenje otpadom, Varaždin OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Prehrambena industrija Vindija d.d. operatera Vindija OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje Građevina za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO) Varaždin operatera Održivi razvoj d.o.o. Varaždin IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Prehrambena industrija Vindija d.d. operatera Vindija IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje operatera Održivi razvoj d.o.o. Varaždin Građevina za mehaničko-biološku obradu otpada, Varaždin IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje operatera Univerzal d.o.o. Varaždin Građevina za gospodarenje otpadom

Ekološka mreža

DATUM OBJAVE: 28.01.2015.
Rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Obnova kajak staze DATUM OBJAVE: 09.11.2018. Rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu za projekt 'Šumska idila Ravne gore' DATUM OBJAVE: 01.08.2018. Informacija o zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat ''Uređenje plaže na jezeru Motičnjak'' na čkbr. 8682/3 u k.o.Varaždin DATUM OBJAVE: 01.09.2017. Informacija o zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat ''Sadnja aronije na čkbr. 1550/2 i 1550/3 u k.o. Ključ'', OPG Snježana Bahunek Hrženjak, Ključ DATUM OBJAVE: 30.08.2017. Rješenje u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Sadnja oraha u k.o. Slanje, Katica Vadjon DATUM OBJAVE: 16.05.2017. Informacija u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat ''Sadnja nasada oraha na parcelama u k.o. Slanje'' DATUM OBJAVE: 13.04.2017. Rješenje o uvođenje u prirodu 150 jedinki strane vrste Paulownia elongata DATUM OBJAVE: 16.03.2017. Informacija o zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat ''Uvođenje u prirodu 150 jedinki strane vrste Paulownia elongata'' DATUM OBJAVE: 13.02.2017. Rješenje za Planirani zahvat ''Izgradnja trim staze u šumi Jelačićka'' podnositelja Grad Varaždin DATUM OBJAVE: 26.08.2016. INFORMACIJA: Zahtjev za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat ''Izgradnja trim staze u šumi Jelačićka'' DATUM OBJAVE: 18.08.2016. R J E Š E N J E Za namjeravani zahvat ''Obnova rukavaca i proširenja korita na lokaciji Otok Virje i Stara Drava Varaždin u sklopu projekta DRAVA LIFE – Integralno upravljanje rijekom'' nositelja Hrvatske vode DATUM OBJAVE: 01.06.2016. R J E Š E N J E Tvrtki Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv ''Plitvica-Bednja' DATUM OBJAVE: 18.04.2016. I N F O R M A C I J U o zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat ''Obnova rukavaca i proširenja korita na lokaciji Otok Virje i Stara Drava Varaždin u sklopu projekta DRAVA LIFE – Integralno upravljanje rijekom'' DATUM OBJAVE: 29.03.2016. Rješenje - Planirani zahvat ''Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu DATUM OBJAVE: 17.11.2015. INFORMACIJA o zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat ''Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu'' DATUM OBJAVE: 10.11.2015. Rješenje Planirani zahvat ''Izgradnja recepcije Dvora Trakošćan'' DATUM OBJAVE: 19.10.2015. INFORMACIJA o zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat ''Izgradnja recepcije Dvora Trakošćan'' DATUM OBJAVE: 10.09.2015. RJEŠENJE Temeljem provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu po podnositelju zahvata tvrtki Eling Biro d.o.o. Rješenje Tvrtki Hrvatske vode Rješenje Izgradnja reciklažnog dvorišta - Motičnjak, Grad Varaždin

Strateška procjena utjecaja na okoliš

DATUM OBJAVE: 28.01.2015.

Procjena utjecaja na okoliš

DATUM OBJAVE: 28.01.2015.
Rješenje u postupku PUO za sliv Bednje DATUM OBJAVE: 22.10.2018. Izvješće o javnoj raspravi na Studiju utjecaja na okoliš za EU projekt zaštite od poplava na slivu Bednje DATUM OBJAVE: 09.10.2018. Nacrt Rješenja u postupku PUO za EU projekt zaštite od poplava na slivu Bednje DATUM OBJAVE: 09.10.2018. Konačna verzija Studije utjecaja na okoliša za EU projekt zaštite od poplava na slivu Bednje DATUM OBJAVE: 09.10.2018. Sažetak SUO Eksploatacija gline Cerje Tužno DATUM OBJAVE: 24.09.2018. Produljena javna rasprava na Studiju utjecaja na okoliš za Ciglanu Cerje Tužno DATUM OBJAVE: 21.09.2018. Javna rasprava na Studiju utjecaja na okoliš za zahvat ''Građevina za intenzivan uzgoj peradi kapaciteta 50.000 komada pilenki u jednom proizvodnom ciklusu'' u Općini Sveti Đurđ, nositelja zahvata OPG Ivana Čurila, Ludbreg DATUM OBJAVE: 04.09.2018. 1a) Javna rasprava u postupku PUO za SUO za zahvat EU projekt zaštite od poplava na slivu Bednje nositelja zahvata tvrtke Hrvatske vode DATUM OBJAVE: 22.05.2018. 1b) Netehnički sažetak DATUM OBJAVE: 21.05.2018. 1c) Studija o utjecaju na okoliš za zahvat EU projekt zaštite od poplava na slivu Bednje DATUM OBJAVE: 30.05.2018. Informacija o zahtjevu za provođenje postupka PUO za zahvat Obrana od poplava na slivu Bednje DATUM OBJAVE: 29.03.2018. Javna rasprava na Studiju utjecaja na okoliš ''Mala hidroelektrana Zelena na rijeci Bednji'' DATUM OBJAVE: 04.01.2017. Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i zahtjeva za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat ''Ublažavanje pokosa odvodnog kanala HE Varaždin'' DATUM OBJAVE: 02.09.2016. Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ublažavanja pokosa odvodnog kanala HE Varaždin DATUM OBJAVE: 02.09.2016. OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Most Tuhovec – novi most na državnoj cesti D24'' DATUM OBJAVE: 12.02.2016. Ne tehnicki sazetak_IRES_SUO_MOST TUHOVEC D24_12.2 DATUM OBJAVE: 12.02.2016. Studija o utjecaju na okoliš građevine za intenzivni uzgoj peradi kapaciteta 48.780 purana u jednom proizvodnom ciklusu na farmi 14 na području Općine Petrijanec NETEHNIČKI SAŽETAK DATUM OBJAVE: 02.12.2015. O B A V I J E S T o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Građevina za intenzivan uzgoj peradi kapaciteta 48.780 purana u jednom proizvodnom ciklusu na Farmi 14 na području Općine Petrijanec'' nositelja zahvata tvrtke Koka d.d. DATUM OBJAVE: 02.12.2015. STUDIJA o utjecaju na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Varaždin“ DATUM OBJAVE: 02.10.2015. OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždin'' nositelja zahvata Varkom d.d., Varaždin DATUM OBJAVE: 30.09.2015. OBAVIJEST o provođenju javne rasprave PUO Eksploatacija šljunka na polju Dolenšćak DATUM OBJAVE: 30.03.2015. SAŽETAK SUO za Eksploatacijsko polje Dolenšćak DATUM OBJAVE: 30.03.2015. OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Rekonstrukcija postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada Varaždin'' nositelja zahvata tvrtke C.I.O.S. MBO d.o.o. DATUM OBJAVE: 26.03.2015. Studija o utjecaju na okoliš rekonstrukcija (povećanja kapaciteta) postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada Varaždin DATUM OBJAVE: 26.03.2015. O B A V I J E S T o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Brza cesta Varaždin – Ivanec – Krapina'' Brza cesta Varaždin-Ivanec-Krapina, Studija o utjecaju zahvata na okoliš - NE-TEHNIČKI sažetak OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Izgradnja istočne obilaznice Novog Marofa'' OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Magistralni plinovod Kneginec-Varaždin II DN 300/50 bar'' nositelja zahvata PLINACRO d.o.o., Zagreb Studija o utjecaju na okoliš Magistralnog Plinovoda Kneginec-Varaždin II DN 300/50 bar NE TEHNIČKI SAŽETAK IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Izgradnja istočne obilaznice Grada Novog Marofa'' IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Magistralni plinovod Kneginec-Varaždin II DN 300/50 bar'' Studija o utjecaju na okoliš istočne obilaznice Novog Marofa u duljini L=4,62 km NE-TEHNIČKI SAŽETAK

Dopuštenja po zakonu o zaštiti prirode

DATUM OBJAVE: 28.01.2015.
Rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Obnova kajak staze DATUM OBJAVE: 09.11.2018. Rješenje o dopuštenju za provođenje ihtioloških istraživanja Rješenje o dopuštenju za postavljanje informacijske table za projekt Biciklistička ruta Dopuštenje za uklanjanje stabala u zaštićenom perivoju Varaždinske Toplice DATUM OBJAVE: 14.11.2017. Dopuštenje za uklanjanje stabala OBV, Služba za produženo liječenje Novi Marof DATUM OBJAVE: 07.11.2017. Dopuštenje za uklanjanje stabala Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice DATUM OBJAVE: 07.11.2017. Dopuštenje HGSS-u za postavljanje Rescue kontejnera DATUM OBJAVE: 29.09.2017. Rješenje o dopuštenju za uklanjanje stabala u zaštićenom parku u Vidovcu DATUM OBJAVE: 23.08.2017. Rješenje o dopuštenju za sanaciju zaštićene lipe u Visokom DATUM OBJAVE: 23.08.2017. Rješenje o dopuštenju za uklanjanje stabala u zaštićenom parku u Klenovniku DATUM OBJAVE: 23.08.2017. Rješenje o dopuštenju za sanaciju zaštićenih lipa u Bednji DATUM OBJAVE: 23.08.2017. Dopuštenje za fotografiranje u zaštićenom geološko-paleontološkom spomeniku prirode Spilja Vindija po zahtjevu umjetnika Shigeru Takatoa iz Kolna, Njemačka DATUM OBJAVE: 13.07.2017. Dopuštenje za izvođenje radova uređenja okoliša na sanaciji Vrtlareve kuće u zaštićenom Arboretumu Opeka po zahtjevu Hrvatskog restauratorskog zavoda DATUM OBJAVE: 13.07.2017. Dopuštenje za održavanje manifestacije u zaštićenom geološko-paleontološkom spomeniku prirode Spilja Vindija po zahtjevu Kulturno umjetničkog društva ''Voća'' iz Gornje Voće DATUM OBJAVE: 13.07.2017. Dopuštenje za TV snimanje u zaštićenom geološko-paleontološkom spomeniku prirode Spilja Vindija po zahtjevu Bonne Pioche Television iz Pariz, Francuska DATUM OBJAVE: 13.07.2017. Rješenje o dopuštenju za održavanje spusta po rijeci Dravi, Rafting klub Matis Divlja Voda DATUM OBJAVE: 30.05.2017. Rješenje o dopuštenju za održavanje manifestacije u perivoju u Novom Marofu, OBV, Služba Novi Marof DATUM OBJAVE: 30.05.2017. Dopuštenje za TV snimanje u spilji Vindija DATUM OBJAVE: 25.05.2017. Rješenje o dopuštenju za uklanjanje stabala u zaštićenom perivoju Novi Marof DATUM OBJAVE: 04.05.2017. Osnovna škola Vinica, Rješenje, provođenje istraživanja u Arboretumu Opeka DATUM OBJAVE: 17.04.2017. Rješenje o dopuštenju ŠRK-u Cestica za provođenje aktivnosti u Regionalnom parku Mura-Drava DATUM OBJAVE: 06.04.2017. Rješenje o dopuštenju Javnoj ustanovi Priroda za sanaciju platane na Banfici DATUM OBJAVE: 06.04.2017. Rješenje o dopuštenju tvrtki Lagoda d.o.o. za održavanje disc golf natjecanja u šumi Jelačićka DATUM OBJAVE: 06.04.2017. Rješenje za sanaciju zaštićene platane u Jalžabetu DATUM OBJAVE: 16.03.2017. Rješenje o dopuštenju za uklanjanje stabala u zaštićenom perivoju Varaždinske Toplice DATUM OBJAVE: 22.02.2017. Rješenje-dopuštenje za postavljanje kućica za dupljašice u Dravskoj park-šumi DATUM OBJAVE: 02.02.2017. Rješenje-dopuštenje za Rafting klub Matis Divlja voda DATUM OBJAVE: 12.01.2017. Rješenje Hrvatskom restauratorskom zavodu, Službi za istraživanje i dokumentiranje DATUM OBJAVE: 14.11.2016. Rješenje Općoj bolnici Varaždin, Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof DATUM OBJAVE: 03.11.2016. Rješenje Tvrtki Parkovi d.d., Hallerova aleja 8, Varaždin izdaje se dopuštenje za skraćivanje stabla kestena na pola visine u zaštićenom perivoju u Vidovcu DATUM OBJAVE: 03.11.2016. RJEŠENJE: Tvrtki HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever DATUM OBJAVE: 27.09.2016. Rješenje za izvođenje zahvata ''Izgradnja trim staze u šumi Jelačićka'' u zaštićenom Regionalnom parku Mura-Drava DATUM OBJAVE: 26.08.2016. RJEŠENJE:Tvrtki HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever, Međimurska 26c, Varaždin izdaje se dopuštenje za izvođenje zahvata ''Sanacija dijela obaloutvrde uz desni nasip akumulacije HE Čakovec'' u Regionalnom parku Mura-Drava DATUM OBJAVE: 18.08.2016. R J E Š E N J E Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Varaždin DATUM OBJAVE: 08.06.2016. RJEŠENJE Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu DATUM OBJAVE: 16.05.2016. RJEŠENJE Športsko-ribolovnom klubu ''Općine Cestica 1995'' DATUM OBJAVE: 16.05.2016. RJEŠENJE Kulturno umjetničkom društvu ''Voća'' DATUM OBJAVE: 16.05.2016. RJEŠENJE Općoj bolnici Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof DATUM OBJAVE: 16.05.2016. RJEŠENJE Kulturno umjetničkom društvu ''Voća'' DATUM OBJAVE: 11.05.2016. RJEŠENJE Osnovnoj školi Vinica DATUM OBJAVE: 09.02.2016. RJEŠENJE Tvrtki HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever, Međimurska 26c, Varaždin izdaje se dopuštenje za izvođenje zahvata ''Pražnjenje akumulacije i dovodnog kanala HE Varaždin'' u Regionalnom parku Mura-Drava DATUM OBJAVE: 13.01.2016. RJEŠENJE Rafting klubu Matis Divlja Voda iz Varaždina izdaje se dopuštenje za ''Održavanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti u Regionalnom parku Mura-Drava prema Programu rada Rafting kluba Matis Divlja Voda u 2016. godini'' DATUM OBJAVE: 14.01.2016. Rješenje Kulturno umjetničkom društvu Voća DATUM OBJAVE: 21.12.2015. Rješenji Udruzi za zaštitu i unapređenje čovjekovog okoliša ''Franjo Koščec'' DATUM OBJAVE: 11.12.2015. RJEŠENJE Tvrtki Antitalent d.o.o DATUM OBJAVE: 23.11.2015. Rješenje Turističkoj zajednici Grada Lepoglave DATUM OBJAVE: 17.11.2015. RJEŠENJE Dvoru Trakošćan, Trakošćan 1 iz Trakošćana izdaje se dopuštenje za izvođenje radova na izgradnji recepcije Dvora Trakošćan DATUM OBJAVE: 19.10.2015. RJEŠENJE Tvrtki Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu DATUM OBJAVE: 19.10.2015. RJEŠENJE Tvrtki HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever DATUM OBJAVE: 19.10.2015. Rješenje HEP proizvodno područje HE Sjever DATUM OBJAVE: 23.09.2015. Rješenje Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DATUM OBJAVE: 23.09.2015. Rješenje Joži Perčiću za održavanje utrke BraveRun DATUM OBJAVE: 23.09.2015. RJEŠENJE koncertnom uredu Varaždin DATUM OBJAVE: 20.08.2015. RJEŠENJE Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićnim dijelovima prirode DATUM OBJAVE: 20.08.2015. RJEŠENJE Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićnim dijelovima prirode DATUM OBJAVE: 20.08.2015. RJEŠENJE Rafting klubu Matis Divlja Voda DATUM OBJAVE: 15.07.2015. RJEŠENJE Specijalna bolnica Varaždinske Toplice DATUM OBJAVE: 15.07.2015. RJEŠENJE Županijska uprava za ceste DATUM OBJAVE: 15.07.2015. RJEŠENJE - Turističkoj zajednici Grada Varaždina DATUM OBJAVE: 03.07.2015. RJEŠENJE Vindija KUD Voća DATUM OBJAVE: 18.05.2015. RJEŠENJE Perivoj Varaždinske Toplice, Kvakan DATUM OBJAVE: 18.05.2015. RJEŠENJE Opeka Općina Vinica DATUM OBJAVE: 18.05.2015. RJEŠENJE Novi Marof OBV DATUM OBJAVE: 18.05.2015. RJEŠENJE Gavenica Javna ustanova DATUM OBJAVE: 18.05.2015. RJEŠENJE Dravska šuma Luna prak DATUM OBJAVE: 18.05.2015. RJEŠENJE PMF-u za istraživanja na dravskim akumulacijama DATUM OBJAVE: 27.03.2015. RJEŠENJE Udruzi Rafting klub Matis Divlja Voda RJEŠENJE Županijskoj upravi za ceste - Veliki Bukovec RJEŠENJE Koncertnom uredu Varaždin RJEŠENJE Županijskoj upravi za ceste - Arboretum Opeka RJEŠENJE Tvrtki, Hrvatske šume d.o.o. RJEŠENJE Ormoško jezero 0403-2015-RJEŠENJE Športsko-ribolovnom klubu ''Općine Cestica 1995'' za provođenje aktivnosti u Regionalnom parku Mura-Drava 0403-2015-RJEŠENJE Javnoj ustanovi Priroda za čišćenje jezera u zaštićenom Arboretumu Opeka 0403-2015-RJEŠENJE Renati Ćuk, Hrvatske vode za provođenje istraživanja u Regionalnom parku Mura-Drava Rješenje o dopuštenju za provođenje ihtioloških istraživanja