Službeni internet portal Varaždinska županija

Strateška procjena

Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja Plana navodnjavanja Varaždinske županije na okoliš

DATUM OBJAVE: 03.07.2018.

Informacija o provedbi strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš Plana navodnjavanja Varaždinske županije

DATUM OBJAVE: 03.05.2018.

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana navodnjavanja Varaždinske županije

DATUM OBJAVE: 02.05.2018.