Službeni internet portal Varaždinska županija

Publikacije

 1. Zagorski puran - monografija
 2. Varaždinsko zelje – monografija
 3. Modeli govedarske proizvodnje – knjiga/priručnik
 4. Variance of quality parameters and fatty acid composition in pumpkin seed oils during three crop seasons
 5. Assessing the authenticity of the white cabbage (Brassica oleracea var. capitata f. alba) cv. ‘Varaždinski’ by molecular and phytochemical markers
 6. Proizvodnja sjemena čuvane sorte Varaždinski kupus uzdržnom selekcijom
 7. Reproduktivni i proizvodni pokazatelji u uzgoju podmlatka zagorskih purana
 8. Istraživanje utjecaja svinjogojske farme na kvalitetu podzemne vode
 9. Povijesni pregled uzgoja Varaždinskog zelja do aktualne zaštite izvornosti
 10. Land Consolidation Model in the County of Varazdin
 11. Institucionalni okvir za zaštitu prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda posebnih svojstava u kontekstu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji
 12. Nitratna direktiva i poljoprivredna proizvodnja u Varaždinskoj županiji
 13. Zagorski puran – hrvatski tradicionalni proizvod za Europsku uniju
 14. Optimalni modeli zaštite hrvatskih pasmina domaćih životinja
 15. Projekcija povećanja proizvodnje kravljeg mlijeka i goveđeg mesa u Varaždinskoj županiji
 16. Otpad kao potencijalni izvor teških metala u povrću
 17. Utjecaj porijekla sjemena u uzgoju "Varaždinskog zelja"
 18. Opravdanost tradicijskog uzgoja zagorskih purana i njihov doprinos gospodarskom razvoju sjeverozapadne Hrvatske
 19. Autohtone pasmine životinja I tradicionalni proizvodi Varaždinske županije
 20. 13 zaštićenih
 21. Stanje okoliša Varaždinske županije
 22. Sposobnost akumulacije teških metala kod različitih samoniklih biljnih vrsta
 23. Poljoprivredno zemljište Varaždinske županije – teret ili resurs
 24. Rezultati analize tala Varaždinske županije kao važan parametar daljnjeg razvoja poljoprivreda i očuvanja okoliša
 25. Agro think tank
 26. Poljoprivreda i EU
 27. Artritis encefalitis koza u Hrvatskoj
 28. Značajke i uloge tala Varaždinske županije sa smjernicama održivog gospodarenja poljoprivrednim zemljištem
 29. Utjecaj načina držanja i hranidbe na zdravlje mliječnih koza
 30. Poljoprivredna zadruga Varaždinsko povrće
 31. „Monografija – Cvjetni pečat“
 32. Potrebe i mogućnosti navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Varaždinske županije
 33. Poljoprivredna proizvodnja u  Varaždinskoj županiji u 2015. godini
 34. Određivanje teških metala u čestim vrstama povrća na Varaždinskoj gradskoj tržnici
 35. Značaj lokalne proizvodnje hrane
 36. Reprodukcijski i proizvodni pokazatelji uzgoja dravske guske na gospodarstvima Varaždinske županije
 37. Utjecaj dezinfekcije sjemena i tretmana fungicidima na pojavu bakterijske tamne truleži žila na Varaždinskom zelju