Službeni internet portal Varaždinska županija

Varaždinska županija u projektu SOLICRIS

OBJAVLJENO 05.03.2018.

Varaždinska županija u projektu SOLICRIS – solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičnoj Europi

Varaždinska županija sudjeluje na još jednom projektu financiranom iz fondova Europske unije, riječ je o projektu pod nazivom Solidarity and citizens involvment network for crisis prevention and management of municipalities and regions in a volatile and dynamic Europe – SOLICRIS. U projektu Županija sudjeluje kao partner s Akademijom Graz, udruženjem Skupnost občin Slovenije, Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, Gradom Šabcom iz Srbije, Unione Territoriale Intercomunale Della Carnia iz Italije i županijom Vas iz Mađarske, dok je prijavitelj i nositelj projekta Ured štajerske Vlade.

Projekt je bio prijavljen na Aktivnost 2: Demokratski angažman i civilno sudjelovanje; Mjera 2.2. „Mreže gradova“, a provodi se kroz program Europa za građane.

Ukupna vrijednost projekta je 145.000 eura, od čega je 11.800 eura predviđeno za troškove koje će za provedbu projekta imati Varaždinska županija. Provedba projekta je započela 1. veljače 2018. te traje 24 mjeseci.

Projektom će se provesti niz radionica i razmjena informacija za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, civilno društvo i građane u sedam zemalja s jasnim regionalnim naglaskom na solidarnost u vrijeme krize. Svaka zemlja partner će imati specifično područje koje će obrađivati.

Prvu radionicu će 19. travnja 2018. organizirati Varaždinska županija, a tema će biti  prirodne katastrofe. Ostala tematska područja partnera su: sigurnost i terorizam, politička, ekonomska, socijalna i zdravstvena kriza, te kriza na međunarodnoj razini.

Na svakoj radionici aktualne prijetnje analizirat će stručnjaci, politički donositelji odluka, partnerske organizacije, relevantne organizacije civilnog društva i zainteresirani građani. Raspravljat će se i o ulozi te doprinosu volonterstva u procesu upravljanja krizama, što će dovesti do donošenja konkretnih zaključaka kako bi poboljšali solidarnost u kriznim vremenima, koji su mogući scenariji te kako bolje uključili građane u aktivnosti volontiranja. Volonterstvo se smatra temeljnim elementom solidarnosti u kriznim vremenima i treba ga poticati. Ovo je značajno na lokalnoj razini, ali i na europskoj razini. Iz tog razloga pitanje volonterstva bit će tema svih rasprava na radionicama, a prezentirani će biti primjeri najboljih praksi uključivanja volontera.

Sve radionice će biti provedene uz doprinos, mišljenje i stručnost transnacionalnih projektnih partnera. Rezultati svih radionica bit će sažete u na konačnoj konferenciji projekta.

Na kraju provedbe projekta bit će potpisan sporazum o suradnji između relevantnih dionika kako bi se solidarnost u kriznim situacijama i formalno osigurala. Na taj način, kroz projekt SOLICRIS uspostavio bi se dugotrajan i održiv solidaran odnos između ključnih dionika na transnacionalnoj i europskoj razini.

NAJČITANIJE NOVOSTI