Službeni internet portal Varaždinska županija

Do 10. listopada produžen rok za prijavu na javni poziv za iskazivanje interesa za ugradnju foto-naponskih sustava

OBJAVLJENO 20.09.2019.

Do 10. listopada produžuje se rok do kojeg se građani mogu javiti na Javni poziv Varaždinske županije za iskazivanje interesa za ugradnju foto-naponskih sustava za proizvodnju električne energije (sunčanih elektrana) na obiteljske kuće za vlastitu potrošnju.

Građanima koji su iskazali interes, a zadovoljavaju uvjete, Županija će sufinancirati troškove izrade glavnog projekta i prijavne dokumentacije za javni poziv Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave i ugradnju sunčanih elektrana, koji je objavljen 18. rujna.

Građani interes za bespovratna sredstva iskazuju popunjavanjem obrasca dostupnog na internetskim stranicama Županije.

Da bi ostvarili pravo na bespovratna sredstva, građani moraju imati svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz zakonitost i vlasništvo obiteljske kuće, prebivalište na toj adresi te, ako su suvlasnici, suglasnost ostalih suvlasnika kuće. Na građanima je izbor projektanta glavnog projekta, kao i konzultanta za izradu prijavne dokumentacije, pri čemu projektant i konzultant mogu biti jedna pravna osoba, a kao konzultanta je moguće angažirati županijsku razvojnu agenciju AZRA-u d.o.o.

NAJČITANIJE NOVOSTI