Službeni internet portal Varaždinska županija

Da uzmemo osobama s invaliditetom i umirovljenicima da bi dali Kerekešima koji su prihodovali 2,9 milijuna kuna?!?

OBJAVLJENO 02.07.2020.

Varaždinska županija povisila je iznose financijskih sredstva za udruge da bi pomogla i osigurala rad stvarno neprofitabilnim udrugama i organizacijama.  Udrugama koje se financiraju isključivo donacijama i preko natječaja koje raspisuju gradovi, općine i Županija. Tim putem one pomažu osobama s invaliditetom, djeci s posebnim potrebama, umirovljenicima, osobama starije životne dobi i mladima. Varaždinska županija putem tih natječaja financira i kulturu i to KUD-ovima, udrugama za očuvanje tradicijske kulturne baštine i mladima, znači Udrugama koje NE OSTVARUJU NIKAKVE PROFITE.  

Prema javno dostupnim podacima Kerekesh teatar u 2019. godini uprihodio je 2,9 milijuna kuna (za 21% više nego u 2018.).

Novac su potrošili na:

  • Intelektualne usluge – 555.000,00
  • Službena putovanja – 61.000,00
  • Najveći dio rashoda otpada na naknade za obavljanje aktivnosti, rashodi osoba koje nisu zaposlenici ni članovi udruge – 1,3 milijuna kuna
  • Plus naravno plaće i sve ostalo

Ukupni preneseni višak s 31.12.2019. iznosio je 670.260,00 kuna!

Ova „kultura“ vrti vrlo ozbiljan novac. Od Županije, gradova i općina u 2019. godini dobili su donacije i to u iznosu od 196.000 kuna, to je također novac građana naše Županije. No, unatoč tome Kerekesh teatar naplaćuje ulaznice i sigurno neće biti financirani javnim novcem tih istih građana kojima naplaćuje ulaznice.

Posebno smo zabrinuti da se privatnim biznismenima u podršci pridružio i SDP koji u svom nazivu ima „socijaldemokratska“, a danas je podržao privatnu udrugu s velikim prihodima, na uštrb udruga umirovljenika, osoba s invaliditetom i mladima. Da li i oni smatraju da bi tim udrugama trebali uzeti novce kako bismo financirali „udrugu“ s 2,9 milijuna kuna godišnjeg prihoda?

Ovakvim performansom tri dana prije izbora na najprljaviji su se način uključili u predizbornu kampanju, ali i pokazali sve o svojoj kulturi.

NAJČITANIJE NOVOSTI