Službeni internet portal Varaždinska županija

U Varaždinskoj županiji besplatan školski obrok osiguran za 2.196 djece

OBJAVLJENO 22.02.2018.

Varaždinska županija je besplatan školski obrok osigurala za 2.196 djece u riziku od siromaštva, koja pohađaju 33 škole čiji je osnivač Županija. Od toga se za 1.492 djece obrok financira novcem iz EU fonda i državnog proračuna, a za 704 djece iz županijskog proračuna. 

Ti podaci su izneseni na uvodnoj konferenciji projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017.-2018.)“, koja je održana danas, 22. veljače, u Županijskoj palači u Varaždinu. Uz župana Radimira Čačića, njegovog zamjenika Tomislava Paljaka i pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport dr. sc. Miroslava Huđeka, na konferenciji su bili i ravnatelji 33 osnovne škole.

Ovaj projekt je Varaždinska županija u listopadu prošle godine među prvima predala Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Početkom siječnja je projekt, čija je svrha osigurati kvalitetnu i redovitu školsku prehranu djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva, ocijenjen s maksimalnih 20 bodova.

Na temelju toga je odobren maksimalan iznos prihvatljivih troškova, točnije 1.499.627,85 kuna bespovratnih sredstava iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije te iz državnog proračuna

Za još 704 djece, koja nisu obuhvaćena ovim projektom, a također su u riziku od siromaštva, školski obrok financira Varaždinska županija sa 670.000 kuna iz proračuna.

Za obroke je time osigurano više od 2,1 milijun kuna.

- Odlučili smo da će glavni kriterij za uvrštenje djece u projekt biti visina dječjeg doplatka. Nažalost, u Varaždinskoj županiji kriterij rizika od siromaštva zadovoljava čak 2.196 djece, pa smo odlučili da ćemo za 704 djece, koja nisu ušla u projekt, školsku prehranu financirati vlastitim sredstvima – rekao je župan Čačić.

Ove školske godine 33 škole, čiji osnivač je Županija, pohađa ukupno 10.433 učenika, a besplatan školski obrok osiguran je za njih 21 posto.

- Analiza pokazuje da je 4,84 posto ili 504 djece iz obitelji u kojima je prihod po članu obitelji svega do 543 kune mjesečno, dakle svega 1.500 kuna ako je riječ o obitelji s troje djece. Iz obitelji u kojima je prihod po članu obitelji od 543 do 1.119 kuna mjesečno dolazi 7,85 posto ili 814 djece, dok je 8,41 posto ili 878 djece iz obitelji u kojima je prihod po članu obitelji od 1.119 do 1.663 kune mjesečno – naveo je župan Čačić.

U odnosu na ukupan broj učenika, udio djece koja će dobiti besplatan obrok u 33 škole kreće se od 10 posto do čak 56 posto.

- Ovi podaci su šokantni. Ako smo mi za 21 posto učenika naših osnovnih škola sa sredstvima EU fondova, državnog i županijskog proračuna uspjeli osigurati besplatne obroke, tada za državu nije nesavladivo da za sve učenike osigura besplatan topli obrok u školi. S obzirom da cijela osnovnoškolska populacija u Varaždinskoj županiji nastavlja školovanje, isti problem u srednjim školama nužno je razriješiti zahtjevom ministarstava za demografiju te obrazovanje prema EU fondovima za financiranje toplog obroka socijalno ugroženim srednjoškolcima. Takav projekt smo spremni platiti i vlastitim sredstvima, a zahtjev prema tim ministarstvima smo uputili – rekao je Čačić.

Na uvodnoj konferenciji je „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017.-2018.)“ predstavila voditeljica tog projekta Livia Faić iz Agencije za razvoj Varaždinske županije, dok je o očekivanim rezultatima projekta govorila ravnateljica OŠ Sračinec Lidija Valec.

NAJČITANIJE NOVOSTI