Službeni internet portal Varaždinska županija

Održana sjednica Stožera civilne zaštite Varaždinske županije

OBJAVLJENO 27.04.2018.

U konferencijskoj dvorani Hrvatske elektroprivrede, PP HE Sjeveru Varaždinu, danas, 27. travnja, održana je sjednica Stožera civilne zaštite Varaždinske županije.

Naime, temeljem članka 12. stavka 9. Zakona o zaštiti od požara („NN“ br. 92/10), Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 22. ožujka 2018. godine „Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini.“ , temeljem kojeg središnja državna tijela, javne ustanove, jedinice lokalne regionalne samouprave, udruge građana te druge organizacije i tijela uključena u provedbu aktivnosti zaštite od požara koordiniraju i provode aktivnosti zaštite od požara na svom području.

Stožer civilne zaštite Varaždinske županije raspravljao je o protupožarnoj sezoni i sukladno Programu Vlade RH donio sljedeće dokumente: Plan rada Stožera civilne zaštite Varaždinske županije tijekom požarne sezone 2018., Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od Požara od interesa za RH u 2018. godini na području Varaždinske županije, Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Varaždinske županije, Financijski Plan za provođenje zadaća tijekom protupožarne sezone 2018. godine na području Varaždinske županije.

Daljnji tijek sjednice odnosio se na prezentaciju sustava obrane od poplava Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu i Hrvatske elektroprivrede, PP HE Sjever.

Predstavnik Hrvatskih voda g. Zdenko Kereša u prezentaciji „Obrana od poplava na međudržavnoj rijeci Dravi u Varaždinskoj županiji - branjeno područje 33, na području malog sliva Plitvica - Bednja“, podsjetio je članove stožera na poplave iz 2012. i 2014. godine, te prezentirao što je učinjeno na obrani od štetnog djelovanja voda na rijeci Dravi, Plitvici i Bednji, dok je predstavnik HEP-Proizvodnje PP HE Sjever, mr.sc Miljeko Brezovec u prezentaciji „Hidroenergetski sustava HEP-Proizvodnja PP HE Sjever u funkciji obrane od poplava“ predstavio hidro energetski sustav na rijeci Dravi i njegovu ulogu u obrani od štetnog djelovanja rijeke Drave. Sjednica je završila posjetom centara daljinskog vođenja - kontrolnog centar proizvodnje sjever.

NAJČITANIJE NOVOSTI