Službeni internet portal Varaždinska županija

Rok za legalizaciju zgrada produžen do 30. lipnja sljedeće godine

OBJAVLJENO 15.09.2017.

Prema novom Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, novi rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je 30. lipnja 2018. godine.

- Pozivamo sve zainteresirane građane, koji dosad nisu uspjeli na vrijeme podnijeti zahtjeve za donošenje rješenja o izvedenom stanju, da iskoriste prednosti ovog Zakona o legalizaciji i podnesu nove zahtjeve do 30. lipnja sljedeće godine – pozvao je zamjenik župana Varaždinske županije Robert Vugrin građane u petak, 15. rujna 2017.

Zahtjevi se mogu podnijeti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije sa sjedištem u Varaždinu i ispostavama u gradovima Ivancu, Novom Marofu i Ludbregu.

Osnovni uvjeti ozakonjenja ostaju isti, što znači da se i dalje mogu legalizirati samo zgrade koje su vidljive na digitalnoj ortofoto snimci snimljenoj do 21. lipnja 2011. ili na nekoj drugoj službenoj ranijoj snimci ili kartografskoj podlozi. Zgrade izgrađene nakon tog datuma (21. lipnja 2011.) neće se moći legalizirati temeljem ovog Zakona, nego će se takvi podnositelji upućivati na redovni postupak ishođenja građevinske dozvole, što je, naravno, moguće samo uz uvjet da se radi o gradnji koja je sukladna važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji.

Novost je da je izmjenama Zakona omogućeno ozakonjenje i dijela zgrada koje se do sada nisu mogle ozakoniti. 

- U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije i ispostavama je od 2012. godine primljeno gotovo 29.000 zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada. Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, koja je osnovana da rastereti upravne odjele županija, preuzela je oko 5.000 zahtjeva. U Odjelu je ostalo za rješavanje blizu 24.000 zahtjeva, od čega je dosad pravomoćno riješeno njih oko 16.000 ili 66 posto. Ako tome pribrojimo riješene zahtjeve, za koje se čeka pravomoćnost i potvrda o uplati naknade, dolazimo do 72 posto riješenih zahtjeva. Prosjek u Republici Hrvatskoj je 68 posto, pa bismo s time bili iznad prosjeka – istaknuo je Vugrin. 

Najveći problem i dalje je izuzetno veliki broj nepotpunih zahtjeva.

- Trenutno je oko 5.800 zahtjeva koji su predani nepotpuni i kod kojih je već višestruko istekao rok za dopunu dokumentacije. Te zahtjeve dosad nismo odbijali, jer se građanima nije htjelo trajno onemogućiti legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada. Međutim, ti zahtjevi će sada biti odbijeni te će biti poslana rješenja o odbacivanju. Procjenjujemo da će do kraja godine biti riješeno oko 95 posto svih dosadašnjih zahtjeva za legalizaciju, što će naš Upravni odjel svrstati na sam vrh po učinkovitosti – rekao je Vugrin.

NAJČITANIJE NOVOSTI