Službeni internet portal Varaždinska županija

Obrazovanjem protiv siromaštva

OBJAVLJENO 25.11.2015.

U Županijskoj palači u Varaždin održana je tribina na temu „Europska godina razvoja – borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti“ u organizaciji Koordinacije za ljudska prava Varaždinske županije. Tribina se održala u sklopu realizacije Programa rada za 2015. godinu, a povodom proglašenja 2015. godine Europskom godinom razvoja.

Cilj tribine bio je prvenstveno informiranje stručne i šire javnosti o novim europskim pravcima u sagledavanju siromaštva u svijetu, i to u prvoj Europskoj godini posvećenoj vanjskom djelovanju Europske unije, te ulozi Europe u svijetu u uspostavi novog modela socijalne države. Osim toga, raspravljalo se i o sustavu rješavanja problema siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj.

Nažalost, u Hrvatskoj je svaka peta osoba na rubu siromaštva, a slično stanje je i u Varaždinskoj županiji. Hrvatska je stoga napravila Strategiju borbe protiv siromaštva za razdoblje od 2014. do 2020. godine.  Zamjenik župana Varaždinske županije naglasio je kako je važno da se svi uključimo kako bismo smanjili siromaštvo u društvu. –Mi kao Županija svake godine dajemo 200 tisuća kuna za jednokratne novčane pomoći, naknade kojima pomažemo ljudima koji imaju loš socioekonomski status, no trajno rješenje je promjena cjelokupnog sustava- naglasio je zamjenik Alen Kišić.

Raspravu je tom prilikom vodio potpredsjednik Hrvatske mreže protiv siromaštva, te predsjednik Udruge PRAGMA Nedjeljko Marković koji je iznio konkretne podatke o stanju siromaštva u Europi, ali i Hrvatskoj. Nažalost, ne radi se samo o siromašnim pojedincima bez dohodaka, već i o prosječnim hrvatskim obiteljima s dvoje djece, koji rade, ali imaju toliko niska primanja, raspolažu ukupnim dohotkom manjim od 4200 kuna da su gotovo na granici siromaštva. Važno je pomoći i takvim obiteljima te donijeti konkretna rješenja problema i pomoći.

Republika Hrvatska 21,1% BDP-a izdvaja za socijalnu zaštitu, dok je prosjek Europske unije 29,5% BDP-a. Socijalna davanja svakako bi trebala biti više, jer ona pozitivno utječu na cjelokupni standard zemlje. Varaždinska županija tako 10% proračuna izdvaja za pomoći socijalne skrbi. Također, u Varaždinskoj županiji postoji pet skupina u riziku od siromaštva, a to su djeca, beskućnici, stari i nemoćni te osobe s invaliditetom. Problem je također što je u Županiji čak 17% stanovništva starije od 65 godine te time radno neaktivno, što ih čini osjetljivom skupinom i skupinom u viskom riziku od siromaštva. Nažalost, na Sjednici je navedeno kako nemamo dovoljno kvalitetnih pružatelja usluga, pa je stoga od izuzetne važnosti da se socijalne usluge poboljšaju i da postanu dostupnije svima.  Također, Savjet za socijalnu skrb 2014. godine izradio je Socijalni plan kojem je cilj detaljnija analiza stanja u Županiji, te konkretni primjeri kako pospješiti pružanje socijalnih usluga.

No, najveći pokretač borbe protiv siromaštva jest obrazovanje. Naime, što je obrazovanje duže i kvalitetnije, manja je socijalna isključenost pojedinca, veća je mogućnost integracije u društvo te mogućnost pronalaska posla. Obrazovanje je socijalna dobrobit, te je stoga od izuzetne važnosti da svi pojedinci imaju jednake mogućnosti za obrazovanje. Varaždinska županija u tom pogledu može svakako služiti kao primjer. Naime, većina cjelokupnog proračuna Varaždinske županije, čak 57% ili 122 milijuna kuna izdvaja se za obrazovanje jer je ono trajno dobro. Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije mr.sc. Miroslav Huđek naglasio je tom prilikom kako je Županija svojim brojnim projektima u samom vrhu obrazovanja u državi. Naime, 10.500 učenika osnovnih škola i 8.500 učenika srednjih škola Varaždinske županije ima pravo na besplatan prijevoz te udžbenike. Ove su mjere od izuzetne važnosti jer pridonose smanjivanju socijalnih razlika i jednakim mogućnostima za sve. Također, Varaždinska županija u suradnji s Ministarstvom financira projekt „Asistenata u nastavi“ kojim se omogućava učenicima s poteškoćama da imaju svoje asistente i pomoć u nastavi čime se znatno povisuje njihov standard i njihove mogućnost. Također, Varaždinska županija daje i stipendije, a upravo preko 50% stipendija dobivaju učenici slabijeg imovinskog stanja, što je opet jedan od izuzetno bitnih čimbenika smanjivanja siromaštva i socijalne isključenosti. Osim toga, škole Varaždinske županije jedne su od uspješnijih u provođenju i ostvarivanju bespovratnih sredstava za projekte EU. Naime, od 11 apliciranih programa, 11 je dobilo sredstva, što je 100% prolaznost. Tim projektima u obrazovanju se uvelike unapređuje obrazovni sustav i sam standard, kvaliteta samih pojedinaca, učenika, a time i njihova konkurentnost na tržištu rada, što opet pridonosi boljim uvjetima rada, a time i manjim mogućnostima i rizicima od siromaštva, što u konačnici vodi cjelokupnom društvenom napretku.

Pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područnog ureda Varaždin Jasenka Hutinski  naglasila je tom prilikom kako naša Županija ima jednu od najmanjih stopa nezaposlenosti,  nakon Grada Zagreba i Istarske županije, no također ima i najniže prosječne plaće, što također nije povoljan pokazatelj koji pridonosi mogućim rizicima od siromaštva.  Također je naglasila kako se provodi mnoštvo radionica za nezaposlene i programi cjeloživotnog obrazovanja kako bi se povećala konkurentnost, prvenstveno teško zapošljivih skupina, na tržištu rada.

Na tribini je prisustvovala pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove Ljubica Križan, te članovi Koordinacije za ljudska prava Varaždinske županije.

 

NAJČITANIJE NOVOSTI