Službeni internet portal Varaždinska županija

Izmjena i dopuna Dozvole za gospodarenje otpadom za lokaciju gospodarenja otpadom u Babincu - Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom, BABIĆ d.o.o.