Službeni internet portal Varaždinska županija

Informacije iz županije

Evidenciju/Listu iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima u punom ili dijelu radnog vremena u srednjoškolskim ustanovama Varaždinske županije za školsku godinu 2020./2021.

DATUM OBJAVE: 02.09.2020.