Službeni internet portal Varaždinska županija

Poziv za uvid u spis za izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole za gradnju HOTELA BERNARDA, Investitor BERNARDA nova d.o.o. za proizvodnju i usluge , Nedeljanec, Varaždinska 29A