Službeni internet portal Varaždinska županija

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu stručnog suradnika za javnu nabavu