Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis za izdavanje lokacijske dozvole za građenje Hotela za luksuzni zdrastveni turizam BERNARDA, Investitor BERNARDA NOVA d.o.o. HR-42205 Nedeljanec, Varaždinska 29A“