Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - građevinska dozvola za rekonstrukciju raskrižja u naselju Trnovec - Hrvatske ceste d.o.o.