Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - građevinska dozvola za izgradnju TS Pezdevčica sa priključnim kabelskim vodom - HEP-ODS d.o.o. Elektra Varaždin