Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za uređenje dionice korita potoka Makoišće ukupne dužine 597 m u naseljima Možđenec i Grana