Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za građenje distributivne vodovodne mreže dijelova naselja Ljubešćica, Rakovec i Kalnička Kapela, Investitor VARKOM d.d.