Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2019. godini

Niže navedeni obrasci koji se NE prilažu Prijavi za Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2019. godini:

  1. Obrazac za procjenu prijave za Javni natječaj 2019.
  2. Nacrt Ugovora o dodjeli i korištenju financijskih sredstava 2019.
  3. Izvještaj o izvršenju programa/projekta za 2018. godinu