Službeni internet portal Varaždinska županija

Hrvatske ceste d.o.o. - Javni poziv za uvid u spis predmeta lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC24, dionica Možđenec - Ljubešćica