Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Leier-leitel d.o.o. Gornji Kneginec - građevinska dozvola za rekonstrukciju poslovne zgrade i zaštitnog zida.doc