Službeni internet portal Varaždinska županija

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu više/g stručne/og suradnice/ka za regionalni razvoj i europske poslove