Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Varkom d.d. Varaždin - građevinska dozvola za dogradnju kompostane na Biološkom uređaju Varaždin

DATUM OBJAVE: 05.07.2019.

Natječaja za prijam učenika u Učenički dom Varaždin u školskoj godini 2019./2020.

DATUM OBJAVE: 27.06.2019.