Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Pregled rezultata Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2019. godini

DATUM OBJAVE: 30.04.2019.

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste - uređenje odvodnje i pješačko-biciklističkih staza na državnoj cesti DC3 - dionica Breznica-Mirkovec

Investitor : HRVATSKE CESTE d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zastupane po opunomoćeniku TRAFFICON d.o.o HR-10000 Zagreb Selska cesta 50

DATUM OBJAVE: 23.04.2019.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Općina Maruševec

DATUM OBJAVE: 19.04.2019.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Općina Petrijanec - utvrđivanje građevne čestice

DATUM OBJAVE: 19.04.2019.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Općina Cestica - građevinska dozvola za infrastrukturu Sportske ulice

DATUM OBJAVE: 19.04.2019.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Varaždinske županije u 2019. godini

DATUM OBJAVE: 15.04.2019.

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za Izgradnju novog mosta Tuhovec na državnoj cesti D24

Investitor : HRVATSKE CESTE d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zastupane po opunomoćeniku PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o HR-10000 Zagreb Palmotićeva 45

DATUM OBJAVE: 12.04.2019.

Javni poziv za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice za:-zgradu mješovite namjene (stambeno poslovna) - zgradu koja ima više samostalnih uporabnih cjelina (stanova i poslovnih prostora,)

Katastarska čestica k.č.br. 1334 k.o. Novi Marof (Novi Marof, Varaždinska 19)

Podnositelj zahtjeva: GP STANORAD d.o.o., HR-40000 Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10, OIB 28410884585

DATUM OBJAVE: 08.04.2019.