Službeni internet portal Varaždinska županija

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)  Varaždinska županija objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi. (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  • Ostento d.o.o., Ližnjan 3a, 52203 Medulin, OIB 31154103792
 
Varaždin, 10. lipnja 2013. godine

Projekti