Službeni internet portal Varaždinska županija

Postupci jednostavne nabave

Obavijest o jednostavnoj nabavi tonera i tinti za 2018. godinu

DATUM OBJAVE: 28.02.2018.

Obavijest o jednostavnoj nabavi usluge izrade glavnog projekta s troškovnicima za rekonstrukciju podruma i natkrivanje atrija Županijske palače

DATUM OBJAVE: 05.02.2018.

Obavijest o jednostavnoj nabavi uredskog materijala za 2018. godinu

DATUM OBJAVE: 23.01.2018.

Jednostavna nabave telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži, pristup internetu i prijenos podataka

DATUM OBJAVE: 07.12.2017.

Jednostavna nabave godišnjih Microsoft Office licenci i usluge edukacije

DATUM OBJAVE: 05.12.2017.

Jednostavna nabave godišnjih licenci za serverske operativne sustave

DATUM OBJAVE: 05.12.2017.

je Obavijest o jednostavnoj nabavi usluga upravljanja projektom poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji

DATUM OBJAVE: 24.11.2017.