Službeni internet portal Varaždinska županija

Postupci jednostavne nabave

Obavijest o jednostavnoj nabavi usluge grafičke pripreme i tiska promotivnih materijala za potrebe projekta „LokalnE Inicijative za PoticanjE ZapošljavanjA u Varaždinskoj Županiji“ - LEPEZA VŽ

DATUM OBJAVE: 19.12.2018.

Obavijest o postupku jednostavne nabave terenskog vozila za potrebe civilne zaštite putem operativnog leasinga

DATUM OBJAVE: 14.12.2018.

Obavijest o jednostavnoj nabavi radova na uređenju i opremanju apartmana Varaždinske županije u Selcu

DATUM OBJAVE: 07.12.2018.

Obavijest o jednostavnoj nabavi godišnjih Microsoft Office licenci i usluge edukacije

DATUM OBJAVE: 04.12.2018.

Obavijest o jednostavnoj nabavi godišnjih licenci za serverske operativne sustave

DATUM OBJAVE: 04.12.2018.

Obavijest o jednostavnoj nabavi usluge grafičke pripreme i tiska promotivnih materijala za potrebe projekta „LokalnE Inicijative za PoticanjE ZapošljavanjA u Varaždinskoj Županiji“ - LEPEZA VŽ

DATUM OBJAVE: 27.11.2018.

Obavijest o jednostavnoj nabavi usluge upravljanja projektom „Uključivanje učenika pripadnika romske nacionalne manjine s područja Varaždinske županije u odgojno – obrazovni sustav“

DATUM OBJAVE: 28.09.2018.