Službeni internet portal Varaždinska županija

Postupci jednostavne nabave

Obavijest o jednostavnoj nabavi usluge sistematskog pregleda zaposlenika

DATUM OBJAVE: 24.04.2019.

Obavijest o jednostavnoj nabavi telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži, pristup internetu i prijenos podataka

DATUM OBJAVE: 05.04.2019.

Obavijest o jednostavnoj nabavi terenskog vozila za potrebe civilne zaštite putem operativnog leasinga

DATUM OBJAVE: 28.01.2019.

Obavijest o jednostavnoj nabavi distribucije neadresirane pošte

DATUM OBJAVE: 11.01.2019.