Službeni internet portal Varaždinska županija

Postupci jednostavne nabave

Obavijest o jednostavnoj nabavi radova na uređenju apartmana u Selcu

DATUM OBJAVE: 10.09.2019.

Obavijest o jednostavnoj nabavi naftnih derivata za službena vozila

DATUM OBJAVE: 19.08.2019.

Obavijest o jednostavnoj nabavi izgradnje, dopreme i ugradnje mobilnog tipskog biciklističko - pješačkog splava za prelazak kanala

DATUM OBJAVE: 10.07.2019.

Obavijest o jednostavnoj nabavi radova na uređenju biciklističko – pješačkog puta Bukovec

DATUM OBJAVE: 03.07.2019.

Obavijest o jednostavnoj nabavi usluge izrade prometnog elaborata

DATUM OBJAVE: 01.07.2019.

Obavijest o jednostavnoj nabavi usluge najma fotokopirnih strojeva

DATUM OBJAVE: 27.06.2019.

Obavijest o jednostavnoj nabavi tablet računala i podatkovnog prometa

DATUM OBJAVE: 27.06.2019.

Obavijest o postupku jednostavne nabave: Infrastrukturni zahvati na objektima Doma zdravlja Varaždinske županije

DATUM OBJAVE: 11.06.2019.