Službeni internet portal Varaždinska županija

Postupci jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda usluge izrade osnovne podloge za regionalni razvojni koncept Varaždinske županije

DATUM OBJAVE: 05.12.2014.

Poziv na dostavu ponuda odabira ponuditelja za nabavu zaštitarskih usluga

DATUM OBJAVE: 01.09.2014.

Poziv na dostavu ponuda: Nabava radova na rekonstrukciji - sanaciji krovišta poslovne zgrade u Novom Marofu

DATUM OBJAVE: 20.08.2014.

Poziv na dostavu ponuda za izradu projekta sanacije krovišta zgrade Novi Marof

DATUM OBJAVE: 30.05.2014.

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave uredskog materijala

DATUM OBJAVE: 04.04.2014.

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave usluga čišćenja

DATUM OBJAVE: 28.02.2014.

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave stolnih računala

DATUM OBJAVE: 20.02.2014.