Službeni internet portal Varaždinska županija

Postupci jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda za nabavu naftnih derivata

DATUM OBJAVE: 22.05.2015.

Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga sistematskog pregleda svojih djelatnika

DATUM OBJAVE: 04.05.2015.

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave konzultantskih usluga za razradu projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa

DATUM OBJAVE: 24.03.2015.

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave usluga čišćenja uredskih prostorija

DATUM OBJAVE: 12.03.2015.

Poziv na dostavu ponuda nabave tablet računala

DATUM OBJAVE: 28.01.2015.

Poziv na dostavu ponuda nabave Microsoft licenci i usluge edukacije

DATUM OBJAVE: 11.12.2014.

Poziv na dostavu ponuda nabave konzultantskih usluga

DATUM OBJAVE: 09.12.2014.