Službeni internet portal Varaždinska županija

Postupci jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda: Odabir ponuditelja za nabavu zaštitarskih usluga

DATUM OBJAVE: 07.10.2015.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži, pristup internetu i prijenos podataka.

DATUM OBJAVE: 29.09.2015.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu naftnih derivata za službena vozila

DATUM OBJAVE: 10.06.2015.

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave usluga izrade regionalnog razvojnog koncepta Varaždinske županije

DATUM OBJAVE: 26.05.2015.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu naftnih derivata

DATUM OBJAVE: 22.05.2015.

Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga sistematskog pregleda svojih djelatnika

DATUM OBJAVE: 04.05.2015.

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave konzultantskih usluga za razradu projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa

DATUM OBJAVE: 24.03.2015.

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave usluga čišćenja uredskih prostorija

DATUM OBJAVE: 12.03.2015.