Službeni internet portal Varaždinska županija

Postupci jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave zaštitarskih usluga

DATUM OBJAVE: 18.10.2016.

Poziv na dostavu usluga izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju Varaždinske županije do 2020. godine.

DATUM OBJAVE: 07.09.2016.

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave naftnih derivata za službena vozila

DATUM OBJAVE: 30.06.2016.

Poziv na dostavu ponuda usluga izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš

DATUM OBJAVE: 14.04.2016.

Javni poziv na dostavu na dostavu ponuda usluga čišćenja uredskih prostorija

DATUM OBJAVE: 11.04.2016.

Poziv na dostavu ponuda: Nabava usluga prijevoza osoba treće životne dobi i umirovljenika s prebivalištem u Varaždinskoj županiji

DATUM OBJAVE: 16.02.2016.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu javnih govornih usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži

DATUM OBJAVE: 22.12.2015.

Poziv na dostavu ponuda nabave Microsoft licenci i usluge edukacije

DATUM OBJAVE: 04.12.2015.