Službeni internet portal Varaždinska županija

Postupci jednostavne nabave

Obavijest o jednostavnoj nabavi u postupku jednostavne nabave usluga sistematskog pregleda

DATUM OBJAVE: 17.03.2017.

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave usluga prijevoza osoba treće životne dobi i umirovljenika za 2017. godinu

DATUM OBJAVE: 21.12.2016.

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave Microsoft licenci i usluge edukacije

DATUM OBJAVE: 02.12.2016.

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži

DATUM OBJAVE: 27.10.2016.

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave zaštitarskih usluga

DATUM OBJAVE: 18.10.2016.

Poziv na dostavu usluga izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju Varaždinske županije do 2020. godine.

DATUM OBJAVE: 07.09.2016.

Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave naftnih derivata za službena vozila

DATUM OBJAVE: 30.06.2016.

Poziv na dostavu ponuda usluga izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš

DATUM OBJAVE: 14.04.2016.