23. Oct 2014.

Zadnja izmjena10:34:15 AM GMT

Nalazite se ovdje: Novosti Iz županije Predstavljen jedinstveni projekt 'E-građevinska dozvola'

Predstavljen jedinstveni projekt 'E-građevinska dozvola'

E-mail Ispis PDF
2012-e-gradjevinska-4
2012-e-gradjevinska-2
2012-e-gradjevinska-3
20. prosinca, Varaždin
- Jučer je u Županijskoj palači Varaždinske županije predstavljen jedinstveni projekt 'E-građevinska dozvola' putem kojeg se potpuno elektronički vodi upravni postupak za dobivanje svih dozvola za gradnju. Ova usluga krajnjem korisniku osigurava potpuni on-line nadzor i uvid u sve faze upravnog postupka i sve dokumente, a referentima omogućuje izdavanje akata bez mogućnosti za eventualne pogreške, obzirom da se obrasci popunjavanju automatizmom, shodno unosu podataka od stranke u postupku, čime je u konačnici omogućena bolja preglednost i javnost rada, veća brzina i efikasnost, ali i kvaliteta samog postupka.
Projekt se već nekoliko mjeseci uspješno probno provodi u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i svim njegovim ispostavama pa je dosad izdano već šestotinjak dokumenata ovim putem. Aplikaciju, koja je u potpunosti osmišljena i isprogramirana unutar Varaždinske županije uz tehničku podršku tvrtke Inpro d.o.o. iz Čakovca predstavio je pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Danijel Meštrić. On je tom prilikom i pokazao kako izgleda elektronički vođen upravni postupak iz kojeg se kasnije generira izdavanje akata provođenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa zakonom.
- Program je izrađen na temelju iskustva i savjeta projektanata i investitora koji i sami unatrag nekoliko mjeseci koriste ovaj program s kojim su jako zadovoljni. Sve što građani i investitori trebaju učiniti jest posjetiti internetsku stranicu Županije i predati zahtjev za izdavanje dozvole, a program ih dalje sam vodi kroz sve korake te upozorava ukoliko im nedostaje neki dokument ili potvrda. Jedino što će se fizički morati donijeti u Županiju za dobivanje građevinskih dozvola jesu biljezi, ali pokušat ćemo i to riješiti u budućnosti - rekao je Meštrić koji je naveo kako je dosad ovim načinom izdano već oko 1.300 akata.

Župan Varaždinske županije Predrag Štromar naznačio je kako je najveća prednost 'E-građevinske dozvola' smanjivanje, pa čak i nemogućnost bilo kakve korupcije u javnoj upravi te lakše i brže pribavljanje dozvola za investitore.
- Najveće prednosti izdavanja dozvola na ovaj način su potpuna transparentnost i ubrzanje postupaka dobivanja svih dokumenata potrebnih u gradnji, a time i razvoj gospodarstva jer će investitori brže i lakše dobivati dozvole. Ovim se projektom zapravo vrijeme potrebno za izdavanje potrebnih dozvola smanjilo na minimum. U našoj županiji smo i dosad dozvole mogli izdati za pet do deset dana, a sada se sve može obaviti u jednom danu, dok se drugdje čeka mjesecima, a negdje i godinu dana. Osim toga ovakav elektronički način komunikacije smanjuje papirologiju, ali i nepotrebno gubljenje vremena na šalterima - rekao je župan koji je najavio mogućnost prodaje ovog programa i drugim jedincima lokalne samouprave.

Varaždinska županija ovim projektom nastavlja s aktivnostima stalnog unapređenja i poboljšanja načina rada i kvalitete usluga koje pruža građanima i daljnjeg razvoja ove županije u pravcu moderne i efikasne jedinice regionalne samouprave. Naime, program 'E-građevinska dozvola' samo je nadogradnja sustava za upravljanje dokumentima InDMS-a koji se sustavno i modularno razvija još od 2005. godine, a koji je razvila i isprogramirala također firma Inpro u suradnji s Varaždinskom županijom.

Savjetnik za informatičke poslove Robert Kelemen pojasnio je kako je 'E-građevinska dozvola' zapravo jedan vrlo važan i značajan modul InDMS-a, odnosno sustava koji omogućava potpuno elektroničko poslovanja, tj. ured bez papira, usklađen s pravnom regulativom.
- Mi smo primjerice naš InDMS sustav, osim s e-dozvolom, povezali i s programima proračunskog knjigovodstva i računovodstva, elektroničkim narudžbenicama, sustavom za upravljanje kvalitetom i elektroničkom prijamnom knjigom. Osim toga, u planu je povezivanje sa svim tijelima s kojima poslujemo i koja su zainteresirana za suradnju od JLS-a, pravnih osoba s javnim ovlastima, tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima – kazao je Kelemen te najavio kako se u budućnosti planira uvesti elektroničko poslovanje u sve poslovne procese gdje je to moguće i ima smisla.

Projektom 'E-građevinska dozvola' Varaždinska županija podržava razvoj e-uprave usmjerene prema građanima te smanjuje administrativne barijere, ali i povećava kontrolu provedbe dokumenata iz domene prostornog uređenja te slijedom toga i kvalitetu izrade prostornih planova uređenja.

Inače, na internetskim stranicama Varaždinske županije u dijelu koji se odnosi na Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije dostupni su i svi prostorni planovi gradova i općina Varaždinske županije, potrebni obrasci i zahtjevi za građenje, važeći propisi iz područja zaštite okoliša, gradnje, prostornog uređenja, a dostupni su i Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, kao i propisi iz područja komunalnog gospodarstva, područja stanovanja te upute, objašnjenja i mišljenja.