Službeni internet portal Varaždinska županija

Okončana savjetovanja

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje

Nacrt: o kriterijima za određivanje zakupnine i davanja u zakup poslovnog prostora Doma zdravlja Varaždinske županije i Ljekarne Varaždinske županije

Upravni odjel za poslove Skupštine i župana

Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove

Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja Strategije razvoja turizma Varaždinske županije 2015.-2025. na okoliš

 

 

 

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

Godišnji plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Varaždinske županije za 2019. g.

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Upravni odjel za prosvjetu, obrazovanje i sport