Službeni internet portal Varaždinska županija

Godišnji plan normativnih aktivnosti

Plan normativnih aktivnosti Županijske skupštine Varaždinske županije za 2020. godinu

DATUM OBJAVE: 27.01.2020.

Plan normativnih aktivnosti Županijske skupštine Varaždinske županije za 2019. godinu

DATUM OBJAVE: 10.01.2019.

Plan normativnih aktivnosti Županijske skupštine Varaždinske županije za 2018. godinu

DATUM OBJAVE: 18.01.2018.

Plan normativnih aktivnosti Županijske skupštine Varaždinske županije za 2017. godinu

DATUM OBJAVE: 11.01.2017.

Plan normativnih aktivnosti Županijske skupštine Varaždinske županije za 2016. godinu

DATUM OBJAVE: 15.01.2016.

Plan normativnih aktivnosti Županijske skupštine Varaždinske županije za 2015. godinu

DATUM OBJAVE: 20.04.2015.