Službeni internet portal Varaždinska županija

Članovi

Članovi Etičkog povjerenstva za praćenje Etičkog kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Varaždinskoj županiji:

  1. DARKO ŠABIJAN – predsjednik
  2. HANA BULIĆ – zamjenica predsjednika
  3. Mons. ANTUN PERČIĆ
  4. GORAN KOZINA
  5. MIHAEL LIBER
  6. VIŠESLAV ŠTIMEC – PROTRKA