Službeni internet portal Varaždinska županija

Županijski savez poljoprivrednih udruga Varaždinske

Osnivanje Županijskog saveza poljoprivrednih udruga

Županijski savez poljoprivrednih udruga Varaždinske županije osnovan je 7.svibnja 2007. godine na osnivačkoj skupštini kojoj je prisustvovalo sedam osnivača – poljoprivrednih udruga s područja Varaždinske županije:

 • Pčelarsko društvo Ludbreg, Ludbreg
 • Pčelarsko društvo Varaždin, Varaždin
 • Udruga stočara i ratara „Seljačka sloga 2000.“, Varaždin
 • Udruga vrtlara i cvjećara regije ludbreške, Ludbreg
 • Udruga Društvo za biološko-dinamičko gospodarenje „Život“, Čukovec
 • Udruga za promicanje ekološke poljoprivrede „Arka“, Varaždin
 • Udruga uzgajivača matičnih stada koza i ovaca, Varaždin

Na temelju Statuta donesenog na osnivačkoj skupštini, Županijski savez poljoprivrednih udruga s adresom Varaždin, Kratka 1 upisan je 16.srpnja 2007. godine u Registar udruga R. Hrvatske pod registarski brojem 05001250.

Zadatak Saveza je okupiti sve poljoprivredne udruge s područja Varaždinske županije, bez obzira na to kojom vrstom poljoprivredne djelatnosti se njezini članovi bave, s ciljem razvoja poljoprivredne proizvodnje i veće konkurentnosti domaćih poljoprivrednih proizvođača na tržištu te zajednički nastup kako na tržištu tako i prema državnim, županijskim i lokalnim tijelima i institucijama. Poseban naglasak je stavljen na upoznavanje članica s novim regulativama vezano za poljoprivrednu proizvodnju koje nameće ulazak R. Hrvatske u Europsku uniju.

Sve udruge članice Saveza imaju mogućnost korištenja prostorija Saveza za sazivanje sastanaka, stručnu pomoć oko administrativnih i drugih poslova, uvid u natječaje Ministarstava  i drugih institucija i u potrebne obrasce za sudjelovanje u natječajima, tajništvo Saveza vodi Registar članica u kojem se odlažu svi dokumenti i po potrebi koriste kod dobivanja sredstava, poticaja i sl. kako bi se na najbrži način realizirale prilike za prikupljanje sredstava za svaku pojedinu članicu, itd.

Obveza članice Saveza je da sudjeluje u radu Skupštine Saveza u skladu sa Statutom te da jedanput godišnje plati članarinu u visini koju odredi Skupština Saveza, čiji je jednakopravni član i svaka udruga članica, pa tako i sama sudjeluje u određivanju visine članarine.

Varaždinska županija je krajem 2007. godine osigurala prostor i doznačila na račun Saveza inicijalna sredstva u iznosu od 100.000,00 kn kako bi se opremio ured uredskom tehnikom, namještajem i zaposlila tajnica Saveza. Sve to je i realizirano u zadanim rokovima, a u 2008. godinu ušlo se s ambicioznim planom razvoja djelatnosti Saveza koje bi trebale biti u funkciji članica.

 

Cilj osnivanja Županijskog saveza poljoprivrednih udruga

Pojednostavljeno govoreći, cilj osnivanja Županijskog saveza poljoprivrednih udruga Varaždinske županije mogao bi se opisati kao organiziranje baze podataka sa svim relevantnim pokazateljima o stanju i razvoju poljoprivredne proizvodnje i udruga poljoprivrednih proizvođača na području Varaždinske županije.

Međutim, ovako površinski formuliran cilj projekta osnivanja Saveza skriva niz općih i specifičnih ciljeva.

 

Opći ciljevi

 • Bolji pristup informacijama iz područja poljoprivredne proizvodnje vezano za tijela i institucije nadležne za razvoj i unapređenje poljoprivrede.
 • Bolji pristup informacijama vezanim za zakonsku regulativu poljoprivredne proizvodnje R. Hrvatske.
 • Poboljšati informiranost u svim razvojnim fazama poslovanja u području poljoprivrede, od poduzetničke ideje do njezine realizacije.
 • Bolja dostupnost informacija vezanih za ulazak R. Hrvatska u Europsku uniju, posebno što se tiče poljoprivrede.
 • Usvajanje europskih tekovina organiziranja poljoprivrednika i poljoprivredne proizvodnje.
 • Smanjenje negativnog utjecaja suvremene poljoprivredne proizvodnje na ljudsko zdravlje i okoliš.
 • Implementacija ekološki prihvatljivije poljoprivredne proizvodnje.

Specifični ciljevi:

 • Zalaganje za primjenu najsuvremenijih metoda u razvoju poljoprivrede na području Županije.
 • Organizacija izobrazbe članova Saveza, posjete izložbama i sajmovima u zemlji i inozemstvu.
 • Sudjelovanje i predstavljanje Saveza kao i članica Saveza na sajmovima i drugim manifestacijama u zemlji i inozemstvu.
 • Organizacija stručnih i znanstvenih skupova vezanih za poljoprivrednu proizvodnju.
 • Razmatranje zakonskih prijedloga koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju,  kreditnu politiku u poljoprivredi, poticanje i subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje.
 • Aktivno sudjelovanje u donošenju zakonskih propisa, kreditne politike te poticanja i subvencioniranja poljoprivredne proizvodnje preko nadležnih institucija.
 • Upoznavanje javnosti putem sredstava javnog informiranja o stanju, problemima i napretku poljoprivredne proizvodnje na području Varaždinske županije.
 • Suradnja s pravnim i fizičkim osobama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a posebno  sa stručnim organizacijama i ustanovama koje se bave unapređivanjem poljoprivredne proizvodnje.
 • Uvođenje managementa i marketinga kao suvremenih poslovnih funkcija u poljoprivrednu proizvodnju.
 • Voditi brigu o zaštiti okoliša i ruralnom razvoju Varaždinske županije.
 • Izrada registra poljoprivrednih udruga Varaždinske županije.
 • Širenje informacija o aktivnostima, rezultatima i saznanjima vezano za povezivanje poljoprivrednih proizvođača u udruge.

Očekivani rezultati

Poljoprivreda je jedna od ključnih grana razvoja sjeverozapadne Hrvatske. Dobro organizirani i educirani poljoprivredni proizvođači unutar udruga mogu i moraju biti pokretači razvoja ruralnog područja.

Obzirom da Varaždinska županija raspolaže poljoprivrednim zemljištem na kojem se još uvijek može uzgajati ekološki prihvatljiva hrana neophodno je poraditi na implementaciji prevencije i kontrole zagađivanja, a to se može postići samo preko educiranja i prezentiranja dostignuća u tom području direktno „na terenu“, tj. neposrednim proizvođačima.

Od neprocjenjive je važnosti da upravo neposredni poljoprivredni proizvođači sudjeluju u donošenju zakonodavstva i mjera lokalne uprave i samouprave vezane za poljoprivrednu proizvodnju. Tko bolje poznaje probleme poljoprivredne proizvodnje nego oni koji se s njima sreću svaki dan!

Organizacija registra poljoprivrednih udruga će dati potrebnu bazu podataka na temelju kojih će se usmjeravati aktivnosti Saveza specifične za pojedine grane poljoprivredne proizvodnje.

Management i marketing kao suvremene funkcije u poslovanju moraju biti polazište za razvoj napredne poljoprivredne proizvodnje. Oni bi trebali dovesti do prestrukturiranja vlasništva, proizvodnje i potrošnje koje bi bilo u skladu s razvojem domaćeg i svjetskog tržišta.

Samo napredna poljoprivredna proizvodnja može biti generator postojeće nezaposlenosti i dovesti do povećanja nacionalnog dohotka po stanovniku u sjeverozapadnim dijelovima R. Hrvatske.

 

2 . izborna sjednica Skupštine Saveza održana 7.travnja 2011.

Dana 07.04.2011., s početkom u 17h  u skupštinskoj dvorani Varaždinske županije, Franjevački trg 7,  održana je izborna sjednica Skupštine ŽSPU-a.

Od ukupno 55 članova Skupštine sjednici je bilo prisutno njih 38.

Od pozvanih gostiju pozivu su se odazvali dr. sc. Dragutin Vincek, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu Varaždinske županije, gđa Mara Bogović ispred Hrvatske poljoprivredne komore Varaždin te gđa Gordana Brečak, voditeljica projekta onečišćenja u poljoprivredi Svjetske banke za područje Varaždinske županije.

Nakon nekoliko uvodnih riječi predsjednika ŽSPU-a Stjepana Bistrovića predložen je dnevni red sjednice koji je jednoglasno usvojen. Započelo se izborom radnih tijela sjednice Skupštine, nastavljeno s izvješćem o radu Savez za 2010. godinu, te su uslijedila izvješća Verifikacijske komisije o broju prisutnih, donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Županijskog saveza poljoprivrednih udruga, bilo je i prijema novih članova kao i brisanja iz članstva, razriješeni su dužnosti dosadašnji predsjednik i  članovi Nadzornog odbora ŽSPU te izabrani novi predsjednik i članovi Nadzornog odbora. Također je iznesen i Prijedlog plana  i programa rada te Financijskog plana za tekuću godinu koji je jednoglasno usvojen, donesena je odluka o visini članarine za 2011. godinu, a na kraju sjednice okupljenima se obratio dr. sc. Dragutin Vincek, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu Varaždinske županije.

Na sjednici su izabrana nova tijela Saveza te je tako g. Stjepan Bistrović ponovno izabran za predsjednika Saveza u narednom mandatnom razdoblju, za članove Nadzornog odbora izabrani su gđa Mara Bogović iz Udruge za organizaciju natjecanja orača Varaždinske županije, gđa Karmela Radošević iz Udruge vrtlara Varaždinske županije te g. Augustin Benko iz Pčelarskog društva Varaždin. Temeljem članka 30. Statuta Saveza potvrđeni su članovi Izvršnog odbora Saveza: predsjednici udruga članica Saveza te temeljem članka 37. Statuta tajnica Saveza Marija Dvekar Vusilović.