Službeni internet portal Varaždinska županija

Zavod za prostorno uređenje

Djelatnost županijskih zavoda za prostorno uređenje propisana je člankom 27. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br.153/2013., 65/2017.) i obuhvaća osobito:

  • izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine
  • izradu izvješća o stanju u prostoru
  • vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravlja njime u okviru njegovih ovlasti
  • pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja
  • pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine
  • druge poslove u skladu s ovim Zakonom i Statutom Zavoda.

Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati i prostorni plan uređenja grada i općine, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili župan.